Lindegade 6, Christiansfeld ligger på Lindegade 6 i Kolding Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Huset blev opført 1820 for Peter Hansen og var en del af de beboelseshuse, der blev anlagt langs Lindegade som del af det ældste Christiansfeld, der blev grundlagt i 1772 af det mähriske Herrnhuttersamfund. Lindegade er del af den oprindelige H-formede byplan, hvor kirkepladsen forbinder de to hovedgader, Lindegade og Nørregade.

Beskrivelse

Huset er den ene del af et dobbelthus der er beliggende på sydsiden af Lindegade, som er en af indfaldsvejene til Christiansfeld bymidte.

Lindegade 6 er grundmuret i gule sten over en muret sokkel og har heltag belagt med røde tegl. I begge tagflader er et tagvindue, og i rygningen findes en skorsten med sokkel, skaft og gesims. En muret gesims afslutter murværket mod den let opskalkede tagfod. Vinduerne er torammede og af traditionel udførelse. Via en granitsat trappe med sortmalet jerngelænder nås hoveddøren, som udgøres af en nyere fyldingsdør med overvindue. Alt træværk er hvidmalet, undtaget hoveddørens karm, som er lysegrå. På gårdsiden er en mindre muret udbygning med et vindue og et indgangsparti med en nyere hvid pladedør. I gavltrekanten er to torammede vinduer og et lille étrammet vindue øverst. I det indre er huset præget af en ældre planløsning med relativt små rum, dagligstue mod gaden samt køkken og bad mod gården. Dog er et nyere toilet tilføjet i udbygningen mod gården. Under husets midte er en hvælvet, muret kælder. Overfladerne er overvejende af nyere dato. Der findes dog enkelte ældre døre med beslag og gerichter bevaret, samt en ældre trappe til førstesalen.

Miljømæssig værdi

For Lindegade 6 er den miljømæssige værdi knyttet til den tætte sammenhæng med de øvrige beboelseshuse i Lindegade, der er sammenlignelige i såvel størrelse som arkitektonisk udformning og materialitet. Dette skaber et homogent gadeforløb, som allerede ved ankomsten til Christiansfeld, fra Lindegades sydlige ende, bærer vidne om en bykerne af en helt usædvanlig helstøbt og homogen karakter.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens oprindelse som del af det tidlige Christiansfeld, der er opført af Hernhutterne. Dette ses ved den store samhørighed af detaljer og håndværksmæssig udførelse, som går igen i mange af de oprindelige huse i bykernen og i særdeleshed i beboelseshusene langs Lindegade. Ligeledes findes kulturhistorisk værdi i den særegent smalle og langstrakte grund, som er helt særlig for den oprindelige del af byen, og hvis udstrækning er bestemt af, at hele byen blev "sat af" på bar mark med ensartede matrikler udmålt i en bredde på 40 hamborgalen. Endvidere er der kulturhistorisk værdi i planløsningen med beskedne rumstørrelser og i den traditionelle rumdisponering med stuen mod gaden samt køkken og bad mod gården. Hertil kommer den håndværksmæssige udformning af bygningsdele samt materialevalget.

Arkitektonisk værdi

For Lindegade 6 er den arkitektoniske værdi knyttet til den klart aflæselige og enkle hovedform med en taktfast facade med ensartede vindueshuller og det stejle tegltag med næsten ubrudte tagflader, som tilsammen giver bygningen et roligt og værdigt udtryk, der føjer sig nænsomt ind i husrækken i Lindegade, men som også indskriver sig i hele det oprindelige Christiansfelds arkitektoniske udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links