I 1866 blev jernbaneforbindelsen Fredericia- Vamdrup etableret, og Lunderskov kom til at indgå som en station på strækningen. Befolkningen i landsbyen Lunderskov havde hovedsagelig bestået af jordbrugere og håndværkere, men overgangen til stationsby skulle med tiden få stor indflydelse på byens og erhvervslivets videre udvikling. Da Lunderskov i 1874 også blev station på Lunderskov-Esbjergbanen, var den for alvor blevet et vigtigt jernbaneknudepunkt. Lunderskov havde før århundredeskiftet været sognekommunens tredjestørste by, men herefter blev Lunderskov den største by. I 1906 åbnede Hotel Lunderskov.

Frem mod 1920 havde Lunderskov oplevet en befolkningsvækst til 850 indbyggere i 1921, men herefter blev udviklingen mere moderat. I 1950 lå tallet på 1.086. Væksten og den efterfølgende stabilitet hang sammen med Lunderskovs funktion som jernbaneknudepunkt, der både direkte og indirekte genererede mange lokale arbejdspladser. Samtidig fandt flere produktionsvirksomheder byens placering ved jernbanen fordelagtig. Særligt i 1940’erne blev en række virksomheder i og ved Lunderskov etableret; disse fik med tiden stor indflydelse på det lokale erhvervsliv. Det var bl.a. Karl Møllers Maskinfabrik i Nagbøl, Danske Andelsslagteriers Kødfoder og Albuminfabrik (DAKA) og ikke mindst Lunderskov Møbelfabrik (LM). Fra midten af 1950’erne gik LM over til glasfiberproduktion, først af dambrugsartikler og campingvogne, senere af fritidsbåde. Særligt bådproduktionen blev en stor post, der i løbet af 1960’erne beskæftigede op til 220 mand.

Med Kommunalreformen i 1970 blev Lunderskov administrativt centrum i den nye Lunderskov Kommune. En stigende effektivisering inden for togdriften betød færre lokale arbejdspladser på området, men Lunderskovs placering ved jernbanen tiltrak dog stadig virksomheder til byens industriarealer. I 1978 gik LM over til produktion af vindmøllevinger, hvilket blev en verdensomspændende succes. I Lunderskovs tid som kommunecenter skete der en betydelig vækst i befolkningstallet: fra 1.494 i 1970 til 2.909 i 2007.

Videre læsning

Læs mere om Lunderskov

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie