Befolkning og areal i Kolding Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.
Det centrale Vamdrup, 2020. Østergade- Vestergade er sammen med Jernbanegade byens hovedstrøg og den eneste forbindelse mellem bycenteret vest for banen og det store parcelhuskvarter i sydøst. Den kortlivede jernbane fra Kolding Sydbane kom ind langs Duevej i sydøst og slog et sving mod nord, som stadig spores i byplanen. Nord for dette ses et hjørne af erhvervskvarteret. Vestergade leder forbi den fritliggende middelalderkirke.
.
Rundkørslen i Vamdrup bymidte forbinder Vestergade, Jernbanegade, Østergade, Søndergade og Torvet. I dette område er byens handelsliv koncentreret, og her ligger også hotel, kino og bibliotek. Mod nordøst ad Jernbanegade ligger Vamdrup Station på Banegårdspladsen. I rundkørslen strå skulpturen Spiren udført af keramiker Tove Skov Larsen.
.
Befolkningsudviklingen i Vamdrup 1921-2020.
.

Vamdrup har en befolkning på 4.869 og et areal på 4,4 km2. Byen ligger 14 km sydvest for Kolding på en 4 km bred arm af den vestjyske hedeslette. Sletten, der er omgivet af moræneland, ligger her ca. 40 m.o.h. og afvandes vestpå af Kongeå, der gennemløber byens sydlige del. Herefter får den tilløb af Vamdrup Å, der kommer fra Søgård Sø øst for byen og passerer dens nordlige del. Oplandet er intensivt dyrket og skovfattigt bortset fra Bastrup Skov og Østerbygård Skov 2 km syd for byen. Øst for jernbanen løber Østergade, som er flankeret af ældre huse, gennem et nyere parcelhusområde. De nyeste boligkvarterer ligger som små eksklaver uden for den sammenhængende bebyggelse. Øst for stationen lå frem til 1990’erne et fjerkræslagteri og et jernstøberi. Vamdrups erhvervsareal, der især rummer isoleringsbranchen, er nu lige så stort som resten af byen og har Kolding Lufthavn som østlig nabo. En østlig omfartsvej er en del af primærrute 25 mellem Kolding og Tønder. Den ubetjente station har timedrift.

Stednavnets betydning

Navnet kendes fra *1280, hvor det optræder i formen Wamthorp. I senere kilder findes det som Wamdorppe (1473) og Vamdrup (1558), i 1500-tallet tillige i former med /n/ som Wandrop (1525), Vanderup (1536) og Vandrup (1579). Forleddet i navnet er formentlig det gammeldanske substantiv wamb, der egentlig betyder »vom, mave«, men i stednavne ofte optræder i de afledte betydninger »hulning, fugtig dalsænkning, rund sø«; der kan således være tale om et oprindeligt navn på Bønstrup Sø. Efterleddet er det gammeldanske substantiv torp, »(udflytter)-bebyggelse«, med en mulig samlet betydning »bebyggelsen ved søen Vom«, mens variantformen fra 1500-tallet tilsvarende kan forklares som »bebyggelsen ved vandet«.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Kolding Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer