Lyngby Søndre Mølle
.

Lyngby Søndre Mølle ligger på Lyngby Hovedgade 24 i Lyngby-Taarbæk Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Lyngby Søndre Mølle er opført i 1903 efter en brand som en valsemølle med en vanddreven turbine. I den teknologiske udvikling omkring mølleri repræsenterer Søndre Mølle et mellemstadium i udviklingen fra vanddreven mølle med horisontale stenvalser til de dampdrevne valsemøller, der på et tidspunkt fandtes i næsten alle provinsbyer. Den allerede fredede Lyngby Nordre Mølle og Søndre Mølle viser to faser i kornmølleriets historie. Nordre Mølle er en fungerende vandmølle fra midten af 1800-tallet. Søndre Mølle er en turbinedrevet valsemølle. Møllen har fungeret indtil 1996 og kan stadig demonstreres. Møllens butik er åben og har stadig det originale interiør, og det samme gælder de øvrige lokaler med inventar. Søndre Mølle var ved opførelsen i 1903 ejet af Dansk Gardin og Textil Fabrik, der havde erhvervet møllen for at opnå rettighed til vandet i Mølleåen. Driften af møllen fortsatte ved forpagtning, også efter at Lyngby-Taarbæk Kommunes overtagelse af møllen i 1965. Fra 1980 til 1996 har møllen været forpagtet af Svanholm-kollektivet. I Københavns Amts Avis i 1903 beskrives møllen således: Det kan ikke nægtes, at den nye Lyngby Mølle i sit udstyr er særdeles smagfuld, som den fremtræder med sin massive granitsokkel og sine hvide murfelter isprængt granitforsiringer. Arkitekt Ingemann har her leveret en komplet mønsterbygning af en mølle.

Beskrivelse

Bygningen er opført i grundmur i to etager med trempeletage, med pudsede gulkalkede facader i en bastant historicistisk stil med murværksdekorationer og en teglstensudsmykket gesims. På taget ses en række trekantede kviste. De bærende konstruktioner er jerndragere på støbejernssøjler. Søndre Mølle vender gavlen ud mod en grønning og mod Nordre Mølle. Gavlmotivet er kraftigt fremhævet med stensatte markeringer af luger og hejs til kornloftet.BaggrundLyngby Søndre Mølle er en af de få – om ikke den eneste - tilbageværende valsemølle med intakt mølleinventar, der kan sættes i gang. Søndre Mølle repræsenterer i teknologisk henseende overgangen mellem den hjuldrevne vandmølle og de senere så udbredte dampmøller, Søndre Mølle blev drevet ved vandkraft men med en turbine. Til sammenligning kan Odder Vand- og Dampmølle fra 1883, udbygget med damp i 1925 beses som en del af Odder Museum. Den står ligeledes med intakt inventar, men er ikke køreklar, her bliver hejseværket brugt til at hejse børn op og ned.Arkitekt var Valdemar Ingemann i samarbejde med sønnen Bernhard. Valdemar Ingemann var en meget benyttet arkitekt til domicil- og fabriksbyggeri i anden halvdel af 1800-tallet. I sine sidste år arbejdede han sammen med sønnen Bernhard Ingemann. Deres samarbejde omfattede 21 sanatorier og sygehuse. Bernhard var meget aktiv i Kgs. Lyngby, hvor han var arkitekt for gardinfabrikken og de tilhørende arbejderboliger. OmgivelserLyngby Søndre og Nordre Mølle danner tilsammen et væsentligt karakterfuldt kulturmiljø og indgår samtidig i det nationale industrimiljø – Mølleåen.

Miljømæssig værdi

Ensemblet af Nordre og Søndre Mølle beliggende ved møllesøen er af stor miljømæssig værdi. Det er fortællingen om århundreders arbejde med at male mel til det daglige brød. Samtidig er de to møller en del af industrimiljøet Mølleåen, der er et af de 25 udpegede nationale industriminder.

Kulturhistorisk værdi

Søndre Mølle med vandreven turbine og sit helt intakte mølleinventar er af enestående kulturhistorisk værdi. Der findes ikke tilsvarende i Danmark.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi udtrykker sig i bygningens bastante bygningskrop med murdekorationerne langs gesimsen og i den meget markante accentuering i gavlen af port og luger.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links