4311-5-3
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
43115
Sted- og lokalitetsnummer
230301-351
Anlæg
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr. 91: Den nordlige del af mølledæmningen ved Skelde. Den nordlige del af mølledæmningen består af en ca. 2,5 m høj og ca. 110 m lang jordvold, der er ca. 18 m bred. Dæmningen er græsklædt. Fredningsgrænsen forløber i syd, vest og nord langs dæmningens fod, medens den i øst følger matrikelskellet. Matr.nr. 239 og 240: Den sydlige del af mølledæmningen ved Skelde. Den sydlige del af mølledæmningen består af en ca. 2,50 m høj og ca. 130 m lang jordvold, der er ca. 18 m bred ved foden. Dæmningen er græsklædt med enkelte tjørnetræer. Omtrent midt på dæmningen er en forsænkning, der er ca. 1 m dyb og ca. 3,5 m bred for oven. Fredningsgrænsen går langs dæmningens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorCampingplads anlagt umiddelbart op til den S-lige del af dæmningen mod Ø, men der synes endnu ikke at være opstået skader i den anledning. Omgivelser: Eng, have. Foto: S/H og F N-lige del 05.15 fra NNV, 05.16 fra VNV. Hele dæmningen 05.17 fra NV, 05.18 fra S. Bevoksning: 1979: Græs
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMølledæmning.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links