Mandø Byvej 15 ligger på Mandø Byvej 15 i Esbjerg Kommune. Bygningen er fredet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Mandø Byvej 15 knytter sig især til det i det ydre velbevarede og traditionelle øst-vestvendte længehus beliggende på en grønning uden nævneværdig beplantning.

Det er af betydelig kulturhistorisk værdi, at Mandø Byvej 15 fremstår i grundmur med pudsede og hvidkalkede facader med pigstensbelægning langs tre facader, og at ejendommen har bevaret sit stråtag, som det eneste hus på Mandø, ud over museumshuset. Stråtaget har skorsten, mønning af tørv, halvvalmede gavle og på nordsiden arkengaff med luge over henholdsvis en dør og et vindue. Både døre, vinduer og luger er grønmalede, som der er tradition for i området.

På længens vestgavl sidder jernankre, der tilsammen danner årstallet 1838.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Mandø Byvej 15 sig til resterne af den oprindelige planløsning, hvor længehuset havde beboelse i den østlige ende og stald i den vestlige ende, hvilket stadig aflæses på vinduestyperne, hvor beboelsesdelen har torammede vinduer af træ, og hvor staldenden har små grønmalede støbejernsvinduer.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Mandø Byvej 15 knytter sig til beliggenheden i Mandø By lidt tilbagetrukket fra Mandø Byvej, hvorfra bygningens østvendte gavl kan ses.

Længehuset er velproportioneret og helstøbt med en taktfast facadekomposition. Det er umiddelbart aflæseligt, at længehuset har haft beboelse i den østlige ende og en fire fag lang stald i den vestlige.

Nyere vinduer, døre og loftluger er grønmalede og træder derved frem fra den hvidkalkede facade. Hertil kommer enkle bygningsdetaljer som en omløbende gesims i østgavlen.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til resterne af den oprindelige planløsning, hvor længehuset havde beboelse i den østlige ende og stald i den vestlige ende. Den tidligere stald har gamle grønmalede jernvinduer og stråtaget er syet.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links