Mariegade 6 (havemur og pavillon) ligger på Mariegade 6 i Sønderborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Havemuren, der strækker sig over Mariegade 2-6, er den sidste rest af det hertugelige palæ på Perlegade, der blev opført enten af hertug Hans den Yngre som repræsentativt bypalæ før hans død 1622 eller af hertug Ernst Günther, der i hvert fald fik sin residens her fra 1645 og frem til ca. 1660, hvor han oprettede Augustenborg Slot. Palæet nedbrændte under det preussiske bombardement 1864. Haven mod Mariegade var køkken- og nyttehaven til palæet (tidligere kaldt e plantbej, hvorfor Mariegade tidligere hed Plantebedgade), mens prydhaven lå i området øst for Perlegade. Sønderborg Museum 2012

Beskrivelse

Fredningen ved Mariegade 6 omfatter en del af en havemur langs Mariegade i Sønderborg og en hermed sammenbygget pavillon. Muren er opført på en sortmalet sokkel af kampesten. Selve muren er pudset og kalket hvid. Murkronen afsluttes af to skifter røde vingetegl lagt med fald mod Mariegade. I den sydlige ende af muren er en lyseblå revledør med fladbuet overside.

Midt på muren findes en kvadratisk pavillon med pyramideformet tag belagt med røde vingetegl og med murede rygninger. Murene er pudsede og hvidkalkede over en sortmalet sokkel. Mod øst er en tofløjet havedør med opsprossede ruder. På begge sider af denne ses et smalt, opsprosset vindue. Alt træværk er hvidmalet. En aftrappet muret gesims formidler overgang fra mur til tagfod. I det indre er et nyere klinkegulv og et hvidmalet listeloft.

Miljømæssig værdi

For Mariegade 6 (havemur og pavillon) er den miljømæssige værdi knyttet til sammenhængen med bygningen Mariegade 2 og havemuren ved Mariegade 4, hvor Mariegade 4 binder de to dele sammen. Endvidere har både mur og pavillon en stor miljømæssig værdi som rumdannende elementer i gadeforløbet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved havemuren og pavillonen er knyttet til opførelsen som del af det hertugeligt palæ ved Perlegade, hvor muren afgrænser den tidligere køkkenhave. Muren er den sidste bevarede del af det tidligere palæ. Pavillonen har ligeledes kulturhistorisk fortælleværdi om den livsførelse der var knyttet til palæet.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Mariegade 6 er knyttet til den høje sokkel med overmalede kampesten, som giver muren en solid base, og som giver indtryk af et markant og karakterfuldt bygningsværk. Hertil kommer, at den hvidmalede mur med sin afslutning i røde tegl falder naturligt sammen med de omkringliggende bygninger. Pavillonens arkitektoniske værdi knytter sig til den enkle, kvadratiske grundform med det karakteristiske pyramidetag.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links