Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3302132
Sted- og lokalitetsnummer
190507-104
Anlæg
Marksystem, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Areal med digevoldinger (jernalderagre) i Marebæk plantage. Et areal på ca. 5.500 kvm, på kortet vist ved skravering, er frilagt og skal fremtidigt friholdes for træ- og buskvækst. Hvis der findes et areal med end- nu tydeligere digevoldingsforekomster, kan og bør dette areal ryddes i forb. med forstmæssig afdrift og fremover friholdes for træ- og buskvækst. Det tidligere friholdte areal kan herefter inddrages i skovdriften. Erstatnings- arealet må ikke være mindre end det forud friholdte. Det øvrige areal kan drives forstmæssigt, også digevoldingerne må beplantes, men de må ikke beska- diges. Eksisterende brandbælter må pløjes, og eksisterende hovedveje i plan- tagen må vedligeholdes maskinelt, men digevoldinger, der krydser vejene, må ikke forsætligt udjævnes.

Undersøgelseshistorie

1963
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1966
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1966
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links