Oversigt - set fra SØ
.
Oversigt - set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2627100
Sted- og lokalitetsnummer
010111-111
Anlæg
Militærvæsen, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Jordværk. Et kvadratisk jordværk, ca. 20 x 20 m i fladen og op til 3,5 m højt, med stejle sider. Siderne ligger orienteret som verdenshjørnerne - N, S, Ø og V. Helt kvadratisk er jordværket dog ikke, idet NV-hjørnet ikke findes. I stedet findes her et ca. 6 x 6 m stort indhak vinkelret ind i jordværket. Ca. midt for Ø-siden og ca. midt for V-siden er der gravet 2 grøfter vinkelret ind mod midten af jordværket, hvor de mødes. Grøfternes bund ligger i jordoverfladen, der hvor de starter, og hæver sig så noget ind mod midten, hvor de mødes. Grøftesidernes anlæg er 45 grader.Fra hvor de 2 grøfterne mødes og mod NV, ud mod bunden af det ca. 6 x 6 m store indhaks SØ-hjørnet, findes endnu en grøft, dog betydelig mindre dyb end de før beskrevne.2 større lunker/afgravninger ind i jordværkets siderne fra hhv. V og N, hører måske jordværkets oprindelige udsende til (?), hvorimod en mindre indgravning i Ø-siden, tæt på SØ-hjørnet anses for en nyere beskadigelse.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links