Nørregade 1, Christiansfeld ligger på Nørregade 001 i Kolding Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Christiansfeld blev grundlagt under Chr. d VIIs, og herunder Struensees, anbefaling i 1772 af det mähriske Herrnhutersamfund for at styrke de danske standarder for kvalitet og arbejdsomhed. Hele byen blev planlagt inden den første sten blev lagt. Byen var i vid udstrækning kønsopdelt med de kvindelige institutioner (Søsterhus, Enkehus og Pigeskole) samlet i Nørregade og de mandlige (Brødrehus og Drengeskole) i Lindegade, dog med huse for familier i begge gader.

Forhuset Nørregade 1 er opført omkring år 1876 som en udvidelse af tobaksfabrikken i Kongensgade 11. Arkitekten bag var sandsynligvis Magnus Hansen. I 1890 blev der indrettet boliger i stedet for fabrik.

Beskrivelse

Nørregade 1 ligger i Christiansfeld mellem huse, der er opført i samme materialer og stil. Huset er bygget sammen med, Kongensgade 11, (der har sin egen fredning) og de to bygninger udgør tilsammen en hjørnebygning. Huset er grundmuret i to etager, hvor murene fremstår i gul, blank mur over en gråpudset sokkel og med en muret gesims med trappefrise. Husets vestgavl har en lodret bræddebeklædning. Taget er et heltag belagt med røde vingetegl og i tagryggen ses en muret skorstenspibe i blank mur. Facadens østligste fag udgøres af en ældre, tofløjet fyldingsdør med overvindue og enkelte trappetrin foran. På gårdsiden ses en nyere flammeret hvidmalet dør med overvindue. Bygningens vinduer er alle ældre, hvidmalede, firerammede vinduer, med en enkel tværsprosse. Indvendigt findes et nyere trapperum, med adgang til kontorer i stueetagen og en lejlighed på første sal. Tagetagen står uudnyttet. Interiøret bærer præg af nyere materialer, som gulvtæpper og parketgulve, strukturtapeter og systemlofter samt nyere køkken og badeværelser. I trapperummet er et ældre ølandsflisegulv i harlekinmønster.

Miljømæssig værdi

Bygningen indgår som en integreret del af Christiansfelds gamle bydel, der følger den regulerede byplan med de to parallelle alléer, Lindegade og Nørregade, der forbindes af stræder og den centrale Kirkeplads. Bygningen indgår i den udtalte helhed i byen, der er sikret gennem en ensartet, enkel byggestil og en omhyggelig overvejelse af hver bygnings rolle i byen. Tillige knytter der sig miljømæssig værdi til, hvordan ejendommen sammen med Kongensgade 11 danner et markant hjørnehus, der deler et fælles gårdrum, der vidner om det oprindelige miljø med værksteder og fremstillingsvirksomheder. Hertil kommer den bevarede pigstensbelægning der bidrager til opretholdelsen af en høj autenticitet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for bygningen knytter sig til sammenhængen med den særegne bygningskultur i Christiansfeld, der er inspireret af Brødremenighedens andre bebyggelser i Europa, herunder Herrnhut i Sachsen, samt af regionale træk fra Slesvig og Sønderjylland. Hertil kommer, at Christiansfeld aktuelt er det eneste Herrnhutersamfund i Skandinavien og bedst bevarede i Europa.

Den særegne bygningskultur er karakteristisk ved Brødremenighedens grundidé om en social fællesskabs- og lighedstanke – det var ikke individer, men fællesskabet som byggede. Dette ses især i bygningens karakteristiske, gule flensborgsten og røde tegltag, der er fælles træk for bygningerne i Christiansfeld. Tillige er hoveddørens farvesammensætning med hvid og lyseblå et kende tegn for byens døre og facadens vinduer med bevarede stabler, vidner om at bygningen oprindeligt havde skodder. Den lodrette bræddebeklædning på gavlen, der beskytter mod den hårde vestenvind, er ligeledes et karakteristisk træk fra Christiansfeld.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig til det enkle volumen med facadens faste vinduestakt. Bygningen udmærker sig ved en høj håndværksmæssig kvalitet. Arkitekturen er ærlig i sit udtryk ved de enkle materialer og den sarte farvesammensætning omkring hoveddøren samt de få med effektfulde dekorationer. Selvom huset er opført langt senere end de øvrige i kvarteret, er det stilmæssigt funderet i det, for Christiansfeld, traditionelle udtryk samtidig med at den daværende klassicismes slås an i blandt andet gesimsens trappefrise.

Videre læsning

Læs videre om Se alle artikler om

Eksterne links

Fredede og bevaringsværdige bygninger – Slots- og Kulturstyrelsen