Nederste Tadre Mølle
.

Nederste Tadre Mølle ligger på Tadre Møllevej 23 i Lejre Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Beskrivelse

Nedre Tadre Mølle ligger ved Taderød Bæk, der er en udløber til Elverdams Å, og hed da også oprindelig Taderød Mølle. Møllen var en af flere i dalen og kan spores tilbage til 1400-tallet. Den eksisterende mølle er opført som kornmølle omkring 1840. Senere har der været drevet stampemølle og savværk. Til møllen har også en overgang været knyttet et bageri. Møllen var i drift indtil 1930'erne. I 1958 blev møllen genindviet og den fungerer i dag som museumsmølle. Facaderne består af bindingsværk og grundmur. Gavlene er bræddebeklædt og taget er et heltag, tækket med strå. Møllen har vandføring, og stigbord og malekarm er bevaret. Møllehjulet er et overfaldshjul, og såvel gangtøj som gearing er bevaret. Møllen er funktionsdygtig med en mængde bevaret mølleinventar, bl.a. kværne og sigter. Den er under istandsættelse, men i øvrigt vel vedligeholdt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links