På et næs syd for åen i Odense, hvor der tidligere havde været aktiviteter, blev ringborgen Nonnebakken anlagt i 980’erne. Den indgik sammen med Aggersborg, Fyrkat, Trelleborg samt muligvis Borgeby i Skåne i kong Harald Blåtands net af ringborge. Nonnebakken var et kæmpe anlæg med bl.a. vold og voldgrav og en ydre diameter på 180 m. Men den havde, som de andre ringborge, kun en meget kort levetid. Borgene har med en placering ved centrale land- og vandstrøg spillet en væsentlig rolle i Haralds ambition om at samle riget, ligesom de må have fungeret som værn mod udefrakommende fjender.

Nonnebakken udmærker sig ved, at den er anlagt op til en by, og undersøgelser i hhv. 2015 og 2020 har vist, at borgen fortsat ligger yderst velbevaret under den moderne by. Alle velkendte karakteristika fra ringborgene er repræsenteret, og bl.a. volden er bevaret i en højde af 1,0-1,7 m. Fra Nonnebakken kendes flere fine fund, heriblandt fem mindre deponeringer af sølvgenstande, hvoraf flere er af udsøgt kvalitet. De fundne deponeringer er alle fra anden halvdel af 900-tallet.

Videre læsning

Læs mere om oldtiden i Odense Kommune

Se alle artikler om Forhistorisk arkæologi