Nord Land 12 ligger på Nord Land 12 i Fanø Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

I 1868 anskaffer Sønderho sin første brandsprøjte, og det kan med rimelighed antages, at matr. nr. 170 har været sprøjtehus siden da indtil 1965. Bygningen var ejet af Fanø kommune indtil 2003, hvor Fonden Gamle Sønderho overtog ejerskabet og driften af bygningen. Huset blev gennemgribende istandsat og nytækket i 2011 og vises frem i sommermånederne.

På Thobölls kort over byen i 1820 er der på dette sted et lille hus, men det er ikke sikkert, om det er det samme som det nuværende sprøjtehus.

Beskrivelse

Det tre fag lange hus har grundmurede facader uden sokkelfremspring. Murene fremtræder i røde sten med sparsomt bevaret, hvid fugeopstregning. Langsiderne afsluttes under taget med en rødmalet rem; herover lukkes hullet mellem bjælkeenderne af kantstillede, hvidmalede mursten. Vestgavlen er fuldmuret og her er en hvidmalet gesims, der fra hjørnerne løber op langs taget. Huset har stråtag med mønning af tørv. Østgavlen er grundmuret til bjælkelagshøjde og har en gavltrekant med en lodret, rødmalet bræddebeklædning med vindskeder. I østgavlen sidder en rødmalet, to-fløjet port og i gavltrekanten en rødmalet luge.

Indvendigt er gulvet lagt med røde tegl på fladen, væggene står pudsede og i faget nærmest porten er tagrummet er åbent. Over de øvrige fag er der lagt et lag brædder oven på de rødmalede bjælker. Taget er på den ene halvdel syet med garn; den anden halvdel har en brandsikring med branddug (Sepatec) og er derfor skruet på. Tagværket er nyere, men med traditionelle samlinger.

Bygningen anvendes til museum for brandberedskab og indeholder en hestetrukken brandsprøjte og andre slukningsredskaber. Der er på sydsiden ophængt en stige og et brandredskab, en krog på en lang stang, til at rive stråene ned fra et brændende tag.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens placering i Sønderho, der fremstår som en unik og yderst velbevaret gammel landsby. Bygningen er et lille, traditionelt udformet hus, som ligger på en åben grund centralt i den gamle del af byen og føjer sig fint i den sønderhoningske bebyggelseskarakter.

Kulturhistorisk værdi

Placeringen af bygningen – centralt i den oprindelige del af Sønderho – er en kulturhistorisk værdi, men også bygningens traditionelle udformning og materialer, som markerer sig ved sit lukkede ydre og ved ikke at have vinduer eller skorsten er kulturhistorisk værdifuldt. Samtidig fortæller huset med sine store porte om en særlig funktion – vognport for brandsprøjten – som var af afgørende betydning i en tætbygget, stråtækt by som Sønderho.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig til bygningens lidenhed, dens enkle form, traditionelle materialeholdning og det rå indre.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links