Nordre Skanse ligger på Nordre Skanse ved Frydenstrand i Frederikshavn Kommune. Bygninger og omgivelser er fredet og har en tingslyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Nordre Skanse blev anlagt år 1627-1629 under trediveårskrigen (1618-1648) af tyske tropper under ledelse af oberstlieutnant Melchior von Hatzfeld. Den var del af et større fæstningsværk bestående af yderligere seks skanser langs kysten. Under den Skånske Krig (1675-1679) renoveres og moderniseres Nordre Skanse.

Beskrivelse

Nord for havnen i Frederikshavn, ved Frydenstrand, ligger Nordre Skanse. Skansen består af et ca. 50 x 50 meter stort jordværk med tilspidsede hjørner, som på alle sider er kantet af en cirka 2,5 meter høj jordvold og omgivet af en cirka 5 meter bred vandgrav, der nøje følger skansens fod. Der er adgang til skansen via en træbro over graven i syd og videre gennem en stensat åbning i skansen. På begge sider af åbningen ses rester af indmurede hængsler. På nordsiden er der ligeledes en træbro.

Skansen er græsklædt og på østsiden er opstillet to rødmalede kanoner. Fra den sydlige del af banken leder en stensat trappe op til en afsats. I voldens nordvestre hjørne er anlagt en trappe, der fører ned til en afsats. Under den græsklædte banke findes der en pikstensbelægning og et fundament fra en tidligere bygning.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi er knyttet til Nordre Skanses beliggenhed ved Frydenstrand, der også rummer en lille naturhavn. Skansens klare geometriske udformning med skarpt vinklede volde og de tilhørende vandgrave, signalerer tydeligt at her ligger et militært anlæg, som dog i kraft af sine græsklædte flader smelter sammen med omgivelserne på en harmonisk måde.

Kulturhistorisk værdi

Nordre Skanse har kulturhistorisk værdi, idet den vidner om den militære og politiske betydning området omkring Fladstrand og Frydenstrand havde i 1600-tallet. Denne fører knap 200 år senere til oprettelse af købstaden Frederikshavn. Af de oprindeligt syv skanseanlæg er Nordre Skanse den bedst bevarede.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi er knyttet til det regulære geometriske voldanlæg med den klart aflæselige hovedform, de spidsvinklede volde med vandgrave omkring og den centrale hævede banke.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links