Nyborg Vandtårn ligger på Slotsgade 503 i Nyborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Vandtårnet er opført 1899 ved E.Schwanenflügel som byvandtårn for Nyborg, og det erstattede en tidligere vandtank indbygget i en høj på Dronningens bastion. Vandtårnet er ikke længere i funktion, men afløst af et pumpeværk. Nyborg Vandtårn er med sit massive murværk og det koniske skaft en gængs vandtårnstype fra tiden før 1900. Også udsmykningen, som præges af en eklektisk holdning med arkitekturmotiver fra flere stilarter, er meget karakteristisk for perioden, mens tårnets proportionering med et kort skaft og en stor beholderdel er atypisk. Vandtårnets beholder og øvrige tekniske installationer, der er rimeligt velbevarede, er af en traditionel type, som der imidlertid kun er bevaret et mindre antal af.

Beskrivelse

Vandtårnet er 4 "etager" højt. Det er opført på et støbt fundament og står derover i rødt murværk med forsiringer i kampe- og kridtsten. Mellem 2. og 3. "etage" findes en udkragning understøttet af knægte. Desuden er tårnet prydet med rammelisener i de to øverste "etager", adskillige kordongesimser og en knægtbåren hovedgesims. På den ene side af tårnet ses endvidere en vandstandsmåler i træ over to "etager". Bygningen afsluttes med et kegleformet tag beklædt med skifer og kronet af en vindfløj udformet som en fork. I de to øverste "etager" findes smårudede jernvinduer, mens vinduerne i de nederste etager er blændede. Alle vinduerne afsluttes med en blænding og rundbuestik. Indgangen til tårnet sker gennem en gråmalet, dobbeltfløjet revledør med store røde beslag formet som forke. Dørpartiet afsluttes med en knægtbåren døroverligger i granit og derover et profileret rundbuestik med blænding i kridtsten. Et stykke over døren ses endvidere Nyborgs våbenskjold. Vandtårnet er rimeligt intakt i det indre. Gulvniveauet ligger ca. en "etage" under jord-overfladen og herfra fører henholdsvis et stigrør og et overløbsrør til den ca. 200 m3 store vandbeholder, som optager hovedparten af tårnets to øverste "etager". Lige under beholderen findes et galleri hele vejen rundt langs tårnets mure. Det er forbundet med en trætrappe til en træbro tværs over tårnrummet mellem 1. og 2. "etage". Den oprindelige trappe til broen er forsvundet. I stedet er der på ydermuren opsat moderne trinbøjler til galleriet. Også den oprindelige trappe fra indgangsdøren ned til tårnets bund er erstattet med en ny jerntrappe.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links