H. Nedell, Aabenraa. Slagter Rosenvolds hus
.
Nygade 44
.
Nygade 44
.
Nygade 44
.
Nygade 44
.

Nygade 44 ligger på Nygade 44 i Aabenraa Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Forhuset er opført i 1740 for brygger Jürgen Thomsen. Baghuset er opført i 1864 af slagter Peter Chr. Tychsen. Bygningen er gennemrestaureret i en byfornyelse af kommunen i 1988, da de var ejere.

Beskrivelse

Forhuset ligger på en hjørnegrund på vestsiden af Nygade, der er en del af det ældre kvarter i Aabenraa. Baghuset, mod vest, ligger parallelt med forhuset, og imellem de to bygninger spænder en lille gårdhave og en høj mur. Både forhus og baghus er grundmurede og gulkalkede bygninger i én etage med sorttjæret sokkel, hvidmalet gesims og heltag af røde vingetegl. Forhuset er udført med en gavlkvist over det midterste fag og i muren ses murankre udformet som liljer, initialerne "JTS" og årstallet "1740". Under kvisten sidder en ældre hustavle og en nyere, tofløjet og blåmalet fyldingsdør. Gårdsidens dør er en buet fyldingsdør, der som hoveddøren er nyere og blå. Bygningens vinduer er nyere, torammede vinduer, der i gårdsiden er buede. Alle vinduer er hvidmalede og udført med koblede rammer, i facaden har de murede sålbænke mens de øvrige vinduer har sålbænke af zink. I taget sidder to små pultkviste mod gårdsiden, og i tagryggen to hvide skorstenspiber med sokkel og krave. Baghuset har en nyere, blåmalet revledør og nyere, hvidmalede, torammede vinduer, som mod gården har sålbænke af zink. I baghusets sydgavl ses smedede murankre, der angiver årstallet 1864. I det indre har forhuset en delvist ældre planløsning med en central forstue og en gennemgående gang til havedøren. Stuerne er placeret mod gaden, mens køkkenet ligger mod gården. I gangen er en nyere ligeløbstrappe op til en repos og tre værelser på første sal. Overfladerne er hovedsageligt nyere, men udført traditionelt med blandt andet træ- eller klinkegulve og fyldingsdøre. Baghuset er indrettet til ét rum, som i dag bruges til opbevaring.

Miljømæssig værdi

Nygade 44's miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden på hjørnet af Nygade og Persillegade, hvor gaden åbnes op til en lille plads, der giver bygningen en markant placering i gadeforløbet. Hertil kommer baghusets parallelle placering med forhuset, så disse tilsammen skaber et helstøbt og idyllisk miljø både omkring det private gårdrum og det offentlige gaderum.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til forhusets fremtræden som en traditionel bygningstype i Aabenraa; Et relativt beskedent langhus med midterstillet gavlkvist, der har vinduer i flunkerne, murankre og en hustavle, der er typiske træk for Aabenraas byhuse. Murankrenes udførelse præciserer forhusets opførelsesår i 1740, bygherrens initialer "JTS," samt at baghuset blev opført i 1864. Hustavlen over hoveddøren med indskriften: "Jürgen Tohmsen / Marie Tohmsen / Ach las Herre Christ / zu jeder Frist nach / deinen Wort uns gehen / Ao 1740 Den 20.junij", er et vidnesbyrd om den lange periode hvor Aabenraa og hele Sønderjylland tilhørte Tyskland, samt om tilbøjeligheden til at udsmykke disse hustavler med kristelige udsagn.

Den kulturhistoriske værdi relaterer sig endvidere til baghuset, hvor der er tydeligt at aflæse de to bygningers indbyrdes hierarki, idet forhuset er det primære til bolig og baghuset det sekundære til dyrehold og opbevaring. I forhusets indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den delvist bevarede og traditionelle grundplan med en central gennemgang samt orienteringen af stuer mod gaden og køkkenet mod gården. De nyere materialer og overflader er traditionelle og holdt afdæmpede, så der er sikret en autentisk stemning.

Arkitektonisk værdi

I bygningens ydre relaterer den arkitektoniske værdi sig til den velproportionerede og symmetriske facade med centralt placeret gavlkvist og hoveddør med vinduer til begge sider samt til de symmetrisk placerede skorstenspiber. Udtrykket er enkelt og traditionelt med gule mure, hvidmalet træværk og gesims, der markerer overgangen til taget i både langsider og gavle. Det røde tegltag har stor betydning for opfattelsen af det velproportionerede bygningsvolumen, hvor man særligt med gadesidens ubrudte tagflade fornemmer den stejle hældning, der dominerer det samlede udtryk. Hertil kommer den arkitektoniske værdi, der knytter sig til udtrykket langs Persillegade med de to gulkalkede gavle og muren imellem, der gør det nemt at aflæse bygningens sammenhæng. Hertil kommer de optrukne sokler, der markerer terrænets fald.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links