Nymindegab Redningsstation ligger på Redningsvejen 71 i Varde Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Nymindegab redningsstation er en "normaltype", opført 1892. Bygningen ligger ved den gamle redningsvej med front mod klitterne og det gamle sydlige udløb fra Ringkøbing Fjord. Bygningen er en 12,76 m lang og 5,98 m bred grundmuret rødstensbygning med afvalmet skifertag, hvidkalkede stræbepiller, en stor port mod vest og en luge i vægge mod nord og syd.

Bygningen er i 1977 overtaget af Blåbjerg Kommune fra Farvandsdirektoratet. Der foreligger en deklaration om, at videre overdragelse forudsætter Farvandsdirektoratets tilladelse, at ejendommen alene kan anvendes til museumsformål, og at bygningsændringer m.m. kun kan ske med Det Særlige Bygningssyns godkendelse. Bygningen anvendes i dag til museum. Der er ikke foretaget bygningsmæssige ændringer indvendigt i bådhuset. Dets vedligeholdelsestilstand er god, men der er opsat plasttagrender. Bygningen ligger i et område beregnet for sommerhusbebyggelse jfr. kommuneplanen. Den gamle del af Nymindestrømmen er fredet i henhold til naturfredningsloven.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links