Havmølleparkerne Rødsand I og Rødsand II på revet Rødsand i havet syd for Nysted har spillet en stor rolle i den internationale udvikling af effektiv elproduktion fra store havvindmøller. Rødsand I var frem til 2007 verdens største havmøllepark. Strømmen føres i land via ca. 50 km nedspulede kabler. Vedligeholdelsen af parkerne foregår fra Gedser.
.

Nysted Havmøllepark, også kaldet Rødsand Havmøllepark, består af to havmølleparker, der ligger ca. 10 km sydvest for Nysted. Den ene park er fra 2003 og den anden fra 2010.

Møllerne er placeret på det lange sandrev Rødsand, hvor der er lav havdybde. Rødsand indgår i et EU-fuglebeskyttelsesområde, et EU-habitatområde og et Ramsarområde. 450 ha af farvandet omkring Rødsands vestlige del samt en del af revet er udlagt som sælreservat. Miljøundersøgelser af de to parker viste, at påvirkningerne var meget begrænsede, når de kom i drift.

I 1998 pålagde miljø- og energiminister Svend Auken (S) de to elselskaber ELSAM og E2 at etablere fem havmølleparker på i alt 750 MW. I første omgang søgte ELSAM om tilladelse til at opføre Horns Rev 1 på 160 MW i Vesterhavet, mens E2 søgte om tilladelse til at opføre en havmøllepark på 165 MW ved Rødsand. De to selskaber var skeptiske. Det var et risikabelt og uprøvet projekt at gå fra de da eksisterende havmølleparker på kun 5 MW og til parker med mange flere og meget større vindmøller længere ude på havet. Men da udenlandske selskaber stod på spring, og da udgifterne ved anlæggelse og drift kunne lægges på de generelle elpriser, indvilgede de to danske elselskaber i at gå i gang med de risikable projekter. Erfaringerne fra de to havmølleparker blev afgørende for, at danske elselskaber på havmølleområdet i en årrække blev absolut førende.

Rødsand I stod færdig i 2003 og var frem til 2007 verdens største havmøllepark. Parken kom til at bestå af 72 møller fra firmaet Bonus Energy, og den fik en samlet effekt på i alt 165,6 MW. I 2021 ejes møllerne af Ørsted (42,75 %), PensionDanmark (50 %) og Stadtwerke Lübeck (7,25 %).

Gedser Havn fungerer som base for udstyr, værkstedsfaciliteter og et personale på ca. 20 personer, der løbende tilser og vedligeholder møllerne.

Med regeringsskiftet i 2001 aflystes tre af de fem havmølleparker, som elselskaberne var blevet pålagt at opføre. Tre år senere vedtog et flertal i Folketinget i forbindelse med et kompromis om den videre liberalisering af elsektoren, at bl.a. en ny vindmøllepark skulle opføres på Rødsand umiddelbart vest for den første vindmøllepark.

Efter to udbudsrunder fik svenske E.ON koncessionen. Projektet blev gennemført med 90 møller på hver 2,3 MW. Parken blev indviet d. 12. oktober 2010 af klima- og energiminister Lykke Friis (V). Tre år senere solgte E.ON 80 % af parken til energiselskabet SEAS-NVE. I 2019 har E.ON overdraget sine vedvarende energiprojekter, herunder andelen i Rødsand II, til det tyske RWE Renewables.

De to vindmølleparker på Rødsand kan producere strøm nok til at forsyne ca. 340.000 danske husstande med elektricitet.

Videre læsning

Læs mere om Erhverv og arbejdsmarked i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked