Odder Rådhus er et fint eksempel på kombinationen af klassiske, røde teglsten og beton. De massive bygningskroppe med godt ovenlys og farver på mange vægge samt brugen af robuste og funktionelle materialer karakteriseres ofte som brutalisme.
.

Odders status som handelsby fra slutningen af 1800-tallet ses tydeligst i de mange bygninger langs Banegårdsgade og omkring Torvet, Rosensgade og Holsteinsgade. Tinghuset på hjørnet af Rosensgade og Rådhusgade markerer byens daværende position i landsdelen og er opført i 1856 efter tegninger af kongelig bygningsinspektør Ferdinand Thielemann. Bygningen, der senere blev udvidet og nu fremstår i senklassicisme, anvendes i dag til erhverv og boliger.

Stationsbygning og pakhus i rød tegl med granitsokkel og skifertag fra omkring 1884 er tegnet af Thomas Arboe i en nedtonet historicisme. Bygningerne er ombygget flere gange og benyttes nu som medborgerhus og erhvervslokaler.

Torvet er omkranset af bygninger, som er opført efter dets tilblivelse i 1896, og alle er præget af tidens historicisme. Især det fredede Centralhotel af Thorvald Bruun, som også har tegnet Torvet 6 fra 1902, der fremstår i klassisk stil.

Apoteket i Rosensgade 12‑14 er opført i 1911 og tegnet af Valdemar Schmidt, der var fascineret af dansk middelalderarkitekturs egenart og ornamentik. Holsteinsgade 24, det tidligere dommerkontor, er tegnet af Harald Nielsen i 1919 i Bedre Byggeskiks ånd og med tydelige klassiske træk.

Odder Rådhus er opført i årene 1972‑80 og tegnet af Friis & Moltke. Bygningens rå beton og grove murværk samt dens åbne plan og forsænkede hovedindgang udtrykker tidens idealer om demokrati og flad struktur. Omkring rådhuset udformede landskabsarkitekt Sven Hansen 1970‑71 et terrasseret haveanlæg i røde klinker og betonglaciser mod åen, og de arkitektoniske og visuelle sammenhænge mellem bygningens indre og det velbevarede parkanlæg er eksemplariske.

Velfærdsstaten manifesterer sig også i byens almene boligbyggeri. For Arbejdernes Andelsboligforening (AAB) tegnede H.P. Nielsen under Besættelsen en etplans boligbebyggelse på Rørthvej, som er kendetegnet ved små boliger, billige materialer og private haver, som blev eftertragtet blandt byens mange arbejdere. 1953‑59 blev også AAB’s parkbebyggelser Kildegårdsparken opført. H.P. Nielsen prægede også i dansk funktionalismes tidlige år byggeriet i Odder med eksempelvis etplansvillaen Rosensgade 134 fra 1932 og den cirkelrunde Holsteinsgade 41 fra 1937, inspireret af Arne Jacobsens funktionalistiske vision om Fremtidens hus fra 1929.

Videre læsning

Læs mere om Odder

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur