Faktaboks

Peder Mønsted
Født
10. december 1859, Balle Mølle ved Grenå
Død
20. juni 1941, Fredensborg
Titel
Maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Peder Mønsted stiftede på Kunstakademiet i København bekendtskab med senromantikkens detaljerealistiske genre- og landskabsmaleri, først og fremmest gennem lærerne J.F. Vermehren og J. Exner. Men M. valgte, som så mange andre kunstnere i samme generation, at forlade Akademiet til fordel for P.S. Krøyers malerskole og sidenhen et ophold i Paris. M. opsøgte en af tidens mest populære malere, W.A. Bouguereau, og fik i dennes atelier uddybet sit kendskab til den internationale akademiske naturalisme, som dominerede på de store europæiske udstillinger, og som kendetegnes af en virtuos, skitsepræget penselteknik, der anvendtes på et traditionelt landskabs- eller genremotiv, som regel uden den store fornemmelse og differentierede redegørelse for motivernes forskelligartede lys- og farvekarakteristika. M. udviklede gradvist denne virtuose naturalisme, der hurtigt sikrede ham det brede publikums anerkendelse, og efter århundredskiftet og frem til sin død fremstod han som en af de mest populære landskabsmalere og absolut blandt de mest velhavende. Den store succes var i høj grad en konsekvens af M.s evne til at udvikle en række skematiske landskabstyper, som hver især kunne repræsentere indbegrebet af et norsk, italiensk eller som oftest dansk landskab.

I motiver, bygget op omkring stille vand, træ og skov, specialiserede han sig i at skildre sollyset mellem trækroner og underskovens netværk af stammer og grene, vandløbets spejlinger af skov og himmel, samt snetunge vinterlandskaber med forårsfornemmelser, ofte det hele i samme billede. I det omfang M. inkluderede figurer i sine billeder, blev de hovedsageligt anvendt som staffage med henblik på at understrege motivets idylliske karakter, og kun sjældent fik figurerne og det anekdotiske element en så fremtrædende rolle som i traditionelle genrebilleder. M. var uhyre produktiv for at tilfredsstille den store efterspørgsel. Den kunstneriske værdi af de senere værker er derfor begrænset, båret af for meget kalkuleret effekt og behagesyge for at imødekomme publikums æstetiske og dannelsesmæssige forventninger. Men deres store omfang har skygget for de få udmærkede værker, som M. især udførte før århundredskiftet. De uprætentiøse skitser fra de tidlige rejseår, bl.a. fra Grækenland, Nordafrika og Italien, og flere danske landskabsbilleder i de efterfølgende 10-15 år vidner om en mere nuanceret naturiagttagelse og større fornemmelse for skiftende lys- og farveforhold, end de senere værker lader ane. Er M. kun repræsenteret på danske museer med ganske få værker, så er han til gengæld næsten fast inventar på kunstauktionerne, især efter betydelige prisstigninger i 1980erne. Man vil her kunne overbevise sig om årsagerne til ikke alene M.s popularitet, men også om baggrunden for kunstinstitutionens mere afvisende holdning.

Genealogi

Mønsted, Peder Mørk, 1859-1941, maler. *10.12.1859 i Balle Mølle ved Grenå, ?20.6.1941 i Fredensborg, urne i Kbh. (Garn.). Forældre: Skibsbygger, fotograf, klasselotterikollektør Otto Christian M. og Thora Johanne Petrea Jørgensen. ~14.3.1889 på Fr.berg med Elna Mathilde Marie Sommer, *9.6.1869 i Kbh., ?20.5.1940 i Fredensborg, datter af gross. Laurits Carl Amondin S. og Caroline Thomasine Amalie Meyer.

Uddannelse

Som dreng elev på arveprins Ferdinands håndværks- og tegnesk., Århus; undervisn. af landskabsmaler Andreas Fritz; Kunstakad. Kbh. (J.F. Vermehren, J. Exner, N. Simonsen) okt. 1875-jan. 1879; kort tid elev på P.S. Krøyers malersk.; elev af W.A. Bouguereau i Paris 4 måneder vinteren 1882- 83.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links