Persillegade 1
.
Persillegade 1
.
Persillegade 1
.
Persillegade 1
.
Persillegade 1
.
Persillegade 1
.

Persillegade 1 ligger på Persillegade 1 i Aabenraa Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen er opført i 1748 for gartner Arendt Scheuer. Navnet Persillegade stammer muligvis fra, at gartnere i gaden har dyrket køkkenurter i området. Tidligere var soklen tjæret sort, og både hoveddør og vinduer har været tofarvede med brune karme, blågrå rammer og dørfløje.

Beskrivelse

Bygningen på Persillegade 1 er et endehus i en række med tre lignende små boliger, som ligger i en lille gade i den ældre del af Aabenraa.

Bygningen er et grundmuret langhus opført i én etage. Murene er kalket orange, der er flere murankre og både sokkel og gesims er hvidmalede. Bygningen afsluttes af et rødt, teglhængt tag med halvvalm mod øst. I tagfladerne ses enkelte nyere støbejernsvinduer og mod gården en nyere kvist med zinkflunker, og i rygningen sidder en hvidmalet skorstenspibe med sokkel og krave. I gadesiden og gårdsidens midterste fag findes en nyere fyldingsdør, udført som kopi af den tidligere, med trin af granit foran. Hoveddøren er indrammet af hvidmalede pilastre.

Bygningens vinduer er alle nyere, torammede, vinduer udført med koblede rammer med termorude i den inderste. Alle vinduer har murede sålbænke, og facadens vinduer har ældre stabler. Både døre og vinduer er malet lysegrå. Indvendigt er en ældre grundplan bevaret med en gennemgående til diele i midten og herfra en lejlighed til hver side. I dielen er der via en muret trappe adgang til en mindre kælder under den vestlige del. Lejlighederne har primært nyere overflader, herunder trægulve, trapper, fyldingsdøre, bræddelofter samt badeværelser og åbne køkkener. Af bevarede bygningsdetaljer findes ældre loftbjælker og enkelte ældre fyldingsdøre.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Persillegade 1 knytter sig til bygningens placering i rækken af tre små sammenhængende huse, der ligger som perler på en snor, og sammen skaber de et idyllisk og malerisk billede. Hertil kommer, at den smalle brostensbelagte Persillegade, pigstenskanterne langs gårdsiden og gavlen samt de grønne gårdhaver, tilsammen bidrager til en autentisk stemning i den ældre, historiske bydel.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi relaterer sig til bygningens enkle form med afvalmet tag, murankre, pilastre og granittrapper, som afspejler en traditionel byggestil fra midten af 1700-tallet. Tillige gælder dette de i facaden bevarede stabler, der vidner om, at bygningen tidligere har haft skodder for vinduerne. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den delvist bevarede grundplan med en gennemgående diele, der er et egnskarakteristisk træk for Sønderjylland. Hertil kommer den enkle materialeholdning med trægulve og bræddelofter mellem det synlige bjælkelag, der afspejler bygningens opførelse som bolig til byens mindrebemidlede klasser.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Persillegade 1 knytter sig til den velproportionerede bygningskrop, som domineres af det høje, stejle tag med næsten ubrudte tagflader, der rejser sig fra den symmetriske facade. Værdien relaterer sig endvidere til de hvide bygningsdetaljer som gesims og pilastre, da disse elementer markerer sig i de farvede murflader. At gesimsen er ført med rundt i gavlen, hvor den optegner tagformen er endvidere arkitektonisk værdi. Hertil kommer værdien af den optegnede sokkel, idet den optager og aftegner terrænets fald. Tillige tilskrives værdi til de liljeformede murankre, der følger bygningens symmetri.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links