Arbejdere er i gang med at lægge tag med tagpap fra fabrikken Phønix. Foto fra 1960'erne.
.

Fabrikken Phønix blev grundlagt i 1907 og overtog allerede eksisterende bygninger i Vejen. Intentionen var at producere cementvarer, men produktionen kom også til at dække tagpap, taglak og andre tjæreprodukter. Efter en brand i 1911 blev fabrikken genopbygget, og der blev i stigende grad satset på tagpap, mens cementvarerne gled ud. I slutningen af 1920’erne begyndte man at fremstille vejmaterialer som vejtjære og asfalt, der var nødvendigt med det voksende antal biler og motorcykler. Tagpapfabrikken blev siden genopført efter brande i hhv. 1935 og 1967.

Virksomheden har været en af Vejens store industriarbejdspladser, men den har også spredt sig langt uden for lokalområdet. Opkøb og udvidelser betød, at der sidst i 1950’erne var 11 asfaltfabrikker og otte tagcentre i Danmark og fortsat vækst. Fabrikkens hovedsæde forblev i Vejen. I år 2000 blev virksomheden splittet op i to dele med fokus på hhv. vejmaterialer og tag.

Videre læsning

Læs mere om erhverv og arbejdsmarked i Vejen Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked