Psykiatriens Hus i Silkeborg er et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Psykiatrien i Region Midtjylland. Kommunen har ansvaret for behandlingen af borgere med rusmiddelafhængighed og for socialpsykiatrien, mens regionen har ansvaret for behandlingspsykiatrien. At samle kommunens og regionens funktioner i én bygning giver mulighed for tæt samarbejde om de patienter, der kræver behandling hos begge. Derved undgår man, at specielt patienter med både misbrugsproblemer og psykiatrisk sygdom havner mellem to stole.

Huset har 12 sengepladser til midlertidig hjælp, hvis der opstår et akut behov.

Regionen tilbyder ambulante behandlinger i Psykiatriens Hus for patienter med psykiatriske lidelser som fx psykoser (skizofreni og lignende), personlighedsforstyrrelser (fx patienter, der skader sig selv) og affektive lidelser (depression og bipolare lidelser).

Ud over støtte og behandling af borgere er der i Psykiatriens Hus også uddannelse af mange faggrupper inden for sundhedsvæsenet, bl.a. sygeplejersker og terapeuter.

Videre læsning

Læs mere om sundhed i Silkeborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg