Rønbjerg Kirke er opført i 1400-tallet, da en ældre kirke af ukendt udformning forsvandt. Teglstenskirken består af et kor og et kun marginalt bredere skib, et senmiddelalderligt tårn samt et våbenhus fra nyere tid. På skibets nordvæg blev i 1975 fremdraget en kalkmalet frise fra ca. 1522 med syv motiver fra Kristi lidelseshistorie. Frisen, hvis figurer har andre, lokale paralleller, forløb oprindelig også på korets vægge og formentlig tillige på skibets sydvæg. Kirken dækkes nu af røde tagtegl, men af kirkens gamle regnskabsbøger fremgår, at tagene i 1500-tallets slutning var dækket af lyng, der blev hentet på de omkringliggende heder.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Skive Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirker