Fem motivfelter vest for vindue. Lidelseshistorien fra Bønnen i Getsemane Have til Tornekroningen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1512-1512 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Ejsingværkstedet (o. 1500-1525).

Kalkmalerierne

Motivfelt 1. Bønnen i Getsemane Have.
.

Kalkmalerierne i Rønbjerg Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Kristi lidelse, død og opstandelse, Herodes Antipas (Landsfyrste), Jakob den Ældre (Apostel), Johannes (Apostel), Judas Iskariot (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Malkus (Tjener), Maria (Jesu moder), Peter (Apostel), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring) og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motivet blomst (stilistisk).

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Kristi lidelseshistorie, som er bevaret på skibets nordvæg, er sandsynligvis del af en meget større udsmykning, som kan have prydet hele skibet. Dertil kommer at malerierne, selv om de er meget nedslidte og har mistet mange detaljer, gengiver mange scener fra Lidelseshistorien. Dog synes forhørene hos Kajfas, Herodes og Pilatus kun at være repræsenteret ved Kristus for Herodes. Uden man med sikkerhed kan tilegne malerierne til et bestemt værksted, har de mange fælles træk med Brarupværkstedets udsmykninger. Brarupværkstedets udmalinger er bevaret både i Vestdanmark, Østdanmark og i Jylland i Gjerrild Kirke og Hyllested Kirke.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Maleriet på skibets nordvæg er i en generel set tilfredsstillende bevaringstilstand, men der er områder, hvor kalk- og farvelag skaller af på grund af saltvandringer. Disse skader bør holdes under observation og eventuelt udbedres.

Kirken

Rønbjerg Kirkes kor, skib, vesttårn og et nordvendt våbenhus er alle bygget af munkesten i senmiddelalderen. I tårnrummet er et formentlig samtidigt krydshvælv. Skib og kor er derimod med flade lofter. Våbenhuset gennemgik en omfattende istandsættelse i 1933.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Skive Kommune

Læs videre om Rønbjerg Kirke

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links