Udsmykninger fra to forskellige perioder. Våbenskjold, flettekors, indskrifter samt passerroset i ribbekryds fra ældste udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og tårn. Malerierne er dateret til 1508-1560 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Torumværkstedet (o. 1530-1560), Sebberværkstedet (o. 1500-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Peter apostel.
.

Kalkmalerierne i Lihme Kirke forestiller Peter (Apostel), indskrifter, vrængefigurer og masker, våbenskjolde og fabelvæsener og fantasivæsener. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, strøornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk og naturalistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, flettekors, passerroset, bånd, tovsnoninger og træ og busk.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er bevaret udsmykninger fra tre forskellige værksteder. Den ældste i korets hvælv er dateret 1508 og har udsædvanlig mange flettekors. Ca. en generation senere er denne malet over af Torumværkstedet, men for det meste fjernet igen ved maleriernes istandsættelse i 1920. I dag ses kun ribbebemalingen og den store blomsterroset i hvælvets top. Den sidste udsmykning på tårnbuens nordre vange er et lille fragment fra Sebberværkstedets udsmykning.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i korhvælvet har aktive saltskader, som især nedbryder og har nedbrudt topornamentikken. Malerierne er meget skæmmet af fugtskjolder og eftermørkninger efter fugtskjolder eller ældre konserveringsbehandling (Carlsbergpræperat). Malerierne er opmalede. Fragmentet i tårnbuen er i en konserveringsmæssig tilfredsstillende tilstand. De mange farvetab tilskrives maleriernes fundtilstand.

Kirken

Lihme Kirke har romansk apsis, kor, skib og bredt vesttårn (senere ombygget). Apsis og kor er opført i primitiv kvaderteknik over sokkel. Apsis har oprindeligt halvkuppelhvælv, mens koret i sengotisk tid har fået et ottedelt hvælv. Skibet, der har fladt bjælkeloft, er opført i små marksten med kvadre anvendt på hjørner og omkring åbninger samt til sokkelen. Underdelen af det tilbyggede brede romanske vesttårn i granitkvadre er bevaret. Tårnet har formentlig rummet et galleri. Tårnets nuværende overdel er sengotisk og opført i munkesten, og fra samme periode stammer hvælvet i tårnrummet. Tårnets sydside er ombygget 1789. På skibets sydside er et sengotisk våbenhus i munkesten, som er ommuret i nyere tid.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Skive Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links