Apostle i blomsterkurve, Simon, Judas Thaddæus, Jakob d. Y.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1490-1522 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Skiveværkstedet (o. 1522-1555) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Den hellige familie, Josef, Maria med Jesusbarnet (kun indskriften bevaret) og Anna med sine mænd.
.
Sankt Jørgen, Knud Lavard, Mauritius og Kristoffer i blomsterkalke.
.

Kalkmalerierne i Skive Gamle Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Marias historie og forhistorie og Jesu barndomshistorie. Malerierne viser Gud (Vor Herre), Kristus/Jesus (Guds søn), Peter (Apostel), Maria (Jesu moder), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Jakob den Yngre (Apostel), Johannes (Evangelist), Judas Thaddæus (Apostel), Simon (Apostel), Bartholomæus (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel), Matthæus (Apostel), Andreas (Apostel), Filip (Apostel), Thomas (Apostel), våbenskjolde, Joakim (Medlem af Den Hellige Familie), Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Salomas (Medlem af Den Hellige Familie), Josef (Marias trolovede/mand), Alfæus (Medlem af Den Hellige Familie), Josef Justus/Barsabbas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Salome (Medlem af Den Hellige Familie), Zebedæus (Medlem af Den Hellige Familie), Elisabeth (Johannes Døbers mor), Enim (Medlem af Den Hellige Familie), Johannes Døber (Kristi forløber), Servatius (Helgen, biskop af Maastricht), Zakarias (Præst i templet i Jerusalem), Laurentius (Helgen, ærkediakon), Sebastian (Helgen, romersk officer), Stefanus (Helgen), Vincent (Helgen, diakon), Achatius (Helgen, hærfører, biskop), Knud den Hellige (Helgen, dansk konge), Olav den Hellige (Norsk konge), Jørgen (Helgen, ridder), Knud Lavard (Helgen, hertug af Slesvig), Kristoffer (Helgen, kæmpe), Mauritius (Helgen, romersk officer), Dionysius (Helgen, biskop), Erasmus (Helgen, biskop), Petrus Martyr (Helgen, dominikanermunk), Thomas Becket (Helgen, ærkebiskop), Gregor den Store (Pave, kirkefader), Hieronymus (Kirkefader, kardinal), Morten (Helgen, biskop af Tour), Rochus (Helgen, pilgrim), Ambrosius (Kirkefader, biskop), Ansgar (Missionær, ærkebiskop), Augustin (Kirkefader, biskop), Rimbert (Missionær, ærkebiskop), Benedikt af Nursia (Helgen, ordensstifter), Bernhard af Clairvaux (Abbed i Clairvaux), Kjeld (Dansk helgen), Thøger (Danske helgen), Botulf (Engelsk helgen), Dominicus (Helgen, ordensstifter), Frans af Assisi (Helgen, ordensstifter), Vilhelm af Æbelholt (Helgen, abbed), engle, djævle, indvielseskors, fabelvæsener og fantasivæsener, indskrifter, Helligånden, dyr, vrængefigurer og masker og labyrinter. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, rankeslyngornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, imitationer og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk), frugt og bær, menneske, dyr og væsen, ranke og blad, musetrappe, stjerne, bånd, krabbeblad og passerroset.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Udsmykningen i kirkens mange hvælv er særdeles bevaringsværdig både på grund af gengivelserne af de mange hellige personer, hvoraf flere er danske og kun sjældent afbildede. Derudover er gengivet Den hellige Familie med usædvanligt mange personer i tre slægtsled og med næstsøskendebørn. Motiverne og specielt rankerne er malet i to forskellige traditioner, men ligeligt fordelt.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne i kor og skibs hvælv er i en god bevaringstilstand. I tårn ses aktive saltskader.

Kirken

Skive Gamle Kirke er hvidkalket. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre på skråkantsokkel. I gotisk tid er der tilføjet en østlig korforlængelse med femsidet afslutning. Sidstnævnte er udskilt til sakristi. Samtidigt er korbuen også udvidet. I forbindelse med kirkens udbygning har koret fået to og skibet tre fag ottedelte ribbehvælv. Både vesttårnet, det nordvendte våbenhus og korsarmen mod syd er sengotiske tilbygninger i munkesten og kvadre. Tårnet har en krydshvælving i underrummet og en delvist ommuret sydside. Korsarmen har fladt loft og benyttes som ligkapel. Våbenhusgavlen er ombygget i 1700-tallet.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Skive Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links