Korbue mod nord. Abel med lammet.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1215-1235 (1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kristus i mandorla midt over korbuen, på triumfvæggens nordre del Nadveren.
.

Kalkmalerierne i Estvad kirke forestiller Kain og Abels historie, Kristi lidelse, død og opstandelse og Jesu barndomshistorie. Malerierne viser Abel (Fårehyrde), Kain (Agerdyrker), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder) og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne knækbånd, musetrappe og mæander.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Rester efter en stor og betydningsfuld udsmykning med Nadveren malet på en usædvanlig plads samt Kain og Abels offer i korbuen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne i korbue, på triumfvæg samt på skibets nordvæg er tilsmudsede og har partielt mindre skader i farvelag i korbue og på triumfvæg. Der er muligvis tale om saltskader, hvilket bør undersøges. Æstetisk er udmalingen præget af skæmmende misfarvninger både i opmalinger, restaureringer og reparationer. En istandsættelse vil kunne bidrage med en væsentlig forbedring af det æstetiske udtryk.

Kirken

Estvad kirke har romansk kor og skib opført i rå og kløvede kampesten med hjørner og åbninger sat i kvadre. Skibets sydmur er stærkt ommuret med munkesten, og korets gavl er ombygget 1950-51. Vesttårnet fra o. 1470 er i munkesten og har samtidigt hvælv i tårnrummet. På skibets nordside er et våbenhus, hvis gavl stammer fra 1700-tallet, mens de øvrige mure er fra 1950-51.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Skive Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links