Udsmykninger fra to perioder. Ornamental udsmykning på og langs ribber og langs bue fra ældste udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i korsarm og hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1540 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Torumværkstedet (o. 1530-1560) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Udsmykninger fra to perioder. Ornamental udsmykning på og langs ribber og langs bue fra ældste udsmykning.
.

Kvinden som blev grebet i hor og samaritanerinden ved brønden.

.

Kalkmalerierne i Thorum Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente, dagligliv, Kristi lidelse, død og opstandelse, Kain og Abels historie, Jesu voksenliv og skabelsen og syndefaldet. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Laurentius (Helgen, ærkediakon), Abel (Fårehyrde), Djævelen (Satan), Kain (Agerdyrker), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Johannes (Apostel), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Maria (Jesu moder), Pilatus (Statholder), Stefaton (Soldat, Kristus korsfæstelse), Jørgen (Helgen, ridder), Josef af Arimatæa (Rigmand, Kristi gravlæggelse), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Nikodemus (Farisær), Kristoffer (Helgen, kæmpe), Paulus (Apostel), indskrifter, djævle, engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, rankeslyngornamenter, strøornamenter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk og naturalistisk), krabbeblad, bånd, musetrappe, ranke og blad, frugt og bær, omvundet bånd og omvundet stav.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Forholdsvis velbevaret udsmykning fra reformationstiden med motiver både fra Skabelsesberetningen, Jesu lignelser og Kristi lidelse og død. De ledsagende tekster er på latin med en undtagelse over Brodermordet, hvor de er på dansk. Under denne er malet en muremesterbemaling i forlængelse af kapellets opførelse. Den første primitive udsmykning har en nær parallel i Lomborg Kirke.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne på triumfvæggen og på hovedskibets nordvæg er tilsmudsede, men er i en acceptabel tilstand, medens korsarmens udsmykning har behov for behandling. Ud over tilsmudsning er korsarmens malerier stærkt fugtbelastet, hvilket blandt andet har medført omfattende angreb af lyserøde bakterier på vægge samt partielt mugangreb. Ligeledes har fugten bevirket, at store områder er misfarvede. I østkappen især er der omfattende svindrevner, som aftegner sig markant på grund af smudsafsætning i revnerne.

Kirken

Thorum Kirke har romansk kor og skib opført i granitkvadre på sokkel. Murene er i vid udstrækning omsatte. Kor og skib har bjælkeloft. Alle tilbygninger er sengotiske. Vesttårn i genanvendte kvadre og teglsten (en del skalmuret) har samtidigt hvælv i tårnrummet. Våbenhuset på skibets sydside er overvejende opført i munkesten. Korsarmen på skibets nordside er opført i kvadre og tegl og har samtidigt hvælv.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Skive Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links