Ornamental udsmykning på og langs ribber og langs bue fra ældste udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1375-1550 (1475-1550 Sengotik og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på og langs ribber og langs bue fra ældste udsmykning.
.

Ornamental udsmykning på og langs ribber og langs bue fra ældste udsmykning.

.

Kalkmalerierne i Lomborg Kirke forestiller scener fra det gamle og nye testamente, skabelsen og syndefaldet og Jesu barndomshistorie. Malerierne viser Gabriel (Ærkeengel), Gud (Vor Herre), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Elisabeth (Johannes Døbers mor), Markus (Evangelist), Matthæus (Evangelist), Peter (Apostel), Josef (Marias trolovede/mand), Simon Mager (Troldmand), Abiram (Oprører), Aron (Ypperstepræst, bror til Moses), Datan (Oprører), Djævelen (Satan), Johannes (Evangelist), Kora (Oprører), Lukas (Evangelist), Moses (Arons bror), djævle, indskrifter, Helligånden, Maria, engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, rankeslyngornamenter, draperier og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk), krabbeblad, stjerne og ranke og blad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. I korets hvælv er der to udsmykninger. Den ældste er en ornamental udsmykning af ribber og buer. Den yngste, der kun er malet i kapperne, har flere enestående, primært gammeltestamentlige scener. Korets sammenstilling af sjældne gammeltestamentlige scener og Jesu barndomshistorier vidner om et vel gennemtænkt teologisk program. Kun et mindre fragment af en kronfrise med bladranke og en indridset passerroset er bevaret over hvælv. Formentlig hører fragmenterne til de afdækkede fragmenter, der kan ses på korets sydvæg.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Kalkmalerierne i korhvælvet står bevaret med det oprindelige farvelag. Farvernes bevaringstilstand varierer dog i kapperne og er bedst bevaret mod vest og nord. Den generelle bevaringstilstand er præget af partielle aktive saltskader i de øst- og nordvendte kapper. Alvorligst er situationen i den østre af de nordvendte kapper, hvor der ses større partier med afskalninger i farvelag. I den østre af sydkapperne er der i kappens top et mindre afgrænset område med mugangreb, og i hovedmotivet ses et eftermørknet felt i Kristusfiguren. I den vestre af nordkapperne samt den nordre af vestkapperne ses et jævnt gråligt slør, som kan skyldes angreb af mikroorganismer, salt- eller kalkslør. Sydvæggens malerifragment mod vest forekommer at have enkelte steder, hvor farve- og kalklag har dårlig vedhæftning til underlag. En istandsættelse er i første række nødvendig i den østligste af de nordvendte kapper samt sikring af maleriet på korets sydvæg. I korbuen er der et lettere angreb af lyserøde bakterier. (Tilstand oktober 2007). Over hvælv er bevaret maleri på korets østvæg. Malepuds er løs på østvæg mod nord, hvorimod vedhæftningen er god mod syd. Malerier er misfarvede på grund af salte. (Tilstand maj 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Lomborg Kirke har romansk kor og skib opført i granitkvadre på sokkel. Skibet har fladt bjælkeloft, mens koret i sengotisk tid fik et ottedelt hvælv. Mod vest et sengotisk tårn i genanvendte kvadre og munkesten med samtidigt hvælv i tårnrummet. Kirken havde tidligere våbenhus mod syd.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Lemvig Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links