Udsnit af panelimitation.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib og våbenhus. Malerierne er dateret til 1600-1780 (1740-1775 Rokoko). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Formaningstavle.
.

Kalkmalerierne i Nørre Nissum Kirke forestiller indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, geometriske borter, arkitektur, imitationer og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne frugt og bær, ranke og blad, bånd og omvundet stav.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Panelimitationen på triumfvæggens sydside er den eneste bevarede af denne type i Danmark. Formaningstavlen i våbenhuset er ligeledes kulturhistorisk vigtig.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. I den søndre del af kalkmaleriet på triumfvæggen er der aktive saltskader, som har medført løstsiddende og afskallet farve- og kalklag. I maleriet på våbenhusets nordvæg er nyere reparationspuds i fuger revnet og løs. Et enkelt sted er puds afskudt på grund af et rusten jern. Retoucheringer er misfarvede, og der ses enkelte løbere af kalk på overfladen.

Kirken

Nørre Nissum Kirkes romanske kor og skib er opført i granitkvadre på dobbeltsokkel. Koret fik o. 1500 indsat ottedelt hvælv, mens skibet har bjælkeloft. Den runde korbue er i forbindelse med overhvælvingen ommuret med tegl. I sidste fjerdedel af 1400-tallet opførtes et nordvendt våbenhus i munkesten. Vesttårnet med samtidigt krydshvælv er muligvis o. 1500 bygget i munkesten på fem skifter af genanvendte granitkvadre. Tårnet har næsten bredde som skibet. Kor og skib står i blank mur, mens tårn og våbenhus er hvidkalkede.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Lemvig Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links