Ornamentik på og langs med ribber fra ældste udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1517-1560 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Esger Andersen (o. 1515-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Sparrer på ribber og ornamentik langs ribber fra ældste udsmykning.
.

Kalkmalerierne i Dybe Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Johannes (Apostel), Dismas/Titus (God røver), Gesmas/Dumachus (Ond røver), indskrifter, engle, dyr og fabelvæsener og fantasivæsener. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, topornamenter, rankeslyngornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, cirkelslag og bueslag, passerroset, stjerne, blomst (naturalistisk og stilistisk), frugt og bær, ranke og blad, menneske, dyr og væsen.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. To udsmykninger over hinanden, den ældste sandsynligvis samtidig med hvælvslagningen, der er dateret til 1517 med en særdeles vigtig, tidlig og dansk indskrift. Den fortæller også, at det var sognepræst Morits Krab, som lod mure hvælvingen. I østkappen er senere malet samme motiv, Korsfæstelsen over det eksisterende, men den er udvidet med engle, som opsamler Kristi blod i kalke. I nordkappen er den ældre indskrift ikke overmalet, men rankeværket er tilpasset omkring indskriftsbåndet.

Korhvælvets udsmykning er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. På grund af en kraftig saltbelastning af hvælvet afskærmes korrummet med en glasvæg/dør af hensyn til opretholdelse af et stabilt klima. Nordkappen, hvor saltskaderne var mest omfattende, er delvist rekonstrueret på grundlag af ældre fotos.

Kirken

Dybe Kirkes romanske kor og skib er opført i granitkvadre på skråkantsokkel. Tårn i vest samt sydvendt våbenhus stammer fra den sengotiske periode. Tårnet er i munkesten med en formentlig samtidigt krydshvælving. En krydshvælving i koret er indsat 1517, mens skibet har fladt loft. Kvadermurværket står i blank mur mens resten er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Lemvig Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links