Rankeslyngsornament i kappen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1530-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Skiveværkstedet (o. 1522-1555).

Kalkmalerierne

Kappeflige mod sydvest.
.

Kalkmalerierne i Ramme Kirke forestiller topornamenter, rankeslyngornamenter, planteornamentik borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), frugt og bær, passerroset, ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirkens kor har Skiveværkstedet malet sine karakteristiske rankeslyng i alle kapper.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Der ses udbredte, aktive saltskader i alle korets kapper med løssiddende og afskallede kalklag og farvelag til følge.

Kirken

Ramme Kirkes romanske kor og skib er opført i granitkvadre på to skifter høj sokkel i granit. Koret, der er sekundært i forhold til skibet, har senmiddelalderligt krydshvælv, mens skibet har bjælkeloft. Korbuen er i 1620 blevet udvidet. Vesttårnet er o. 1500 bygget i munkesten med genanvendte kvadre i de nederste skifter. Tårnet, der har samtidigt krydshvælv, har siden o. 1800 fungeret som våbenhus, hvor et eksisterende våbenhus formentlig er nedrevet. Kirkens granitkvadre står i blank mur, mens resten er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Lemvig Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links