Sparrer på ribber fra ældste udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1350-1763 (1475-1550 Sengotik, 1740-1775 Rokoko). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kappeflig mod nord.

.

Kalkmalerierne i Nørlem Kirke forestiller geometriske borter, draperier og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Bevaringsværdig" gælder både for kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Udsmykningen i korets hvælv består af en enkel senmiddelalderlig ribbebemaling samt et stort draperi i østkappen til at indramme den sandsynligvis samtidige altertavle fra 1763. Der er meget få fragmenter bevaret synlig over hvælv, men formentlig gemmer der sig mere ned i hvælvlommerne. Malerierne er muligvis samtidige med de, der i 1985 blev fundet nede i kirken på korets sydvæg bag hvælvets sekundære murværk.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Akut behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Behandlingskrævende". Korhvælvets udsmykning er partielt dækket af sekundære grå kalklag, og der er enkelte steder afskalninger af kalk- og farvelag. Især i nordkappen ses større misfarvede områder, som formentlig er opstået på grund af fugt- eller saltvandringer, som har blotlag puds. Samme fænomen ses i vest- og sydkappe, men i knap så omfattende grad. (Tilstand juni 2015). Over hvælv er bevaret maleri på korets sydvæg og vestvæg. Malerier er saltbelastede og misfarvede af gulnede saltkruster på overfladen. Malepudsen sidder overalt løs. Enkelte steder er situationen faretruende med risiko for tab ved let berøring. Malerifragment på nordre del af vestvæg er dog velbevaret. (Tilstand maj 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Romansk kor og skib er opført i granitkvadre på skråkantsokkel. Korets mure er dog omsat i nyere tid. Tårnet i vest er opført af munkesten og udflyttede granitkvadre i sengotiske tid. Det nordvendte våbenhus er oprindeligt bygget af munkesten på kampestenssyl i senmiddelalderen, men blev 1770 ændret og omdannet til gravkapel. Skibet står med fladt loft, mens koret har fået et ottedelt hvælv i senmiddelalderen. Korets og skibets kvaderstensmure står i blank mur, mens resten af murværket er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Lemvig Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links