Ornamentik.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1530-1580 (1550-1630 Renæssance og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Torumværkstedet (o. 1530-1560) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Våbenskjoldlignende ornament med person, David iflg. indskrift.

.
Daniel i løvekulen, Jonas udspyet af hvalfisken, Elias og ravnene, medaljoner med apostle, INVIDIA.
.

Kalkmalerierne i Grinderslev Kirke forestiller scener fra det gamle testamente. Malerierne viser David (Jødisk konge), Daniel (Profet), Elias (Profet), Habakkuk (Profet), Jakob den Ældre (Apostel), Johannes (Apostel), Jonas (Profet), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener, dyder og laster, engle, dyr, vrængefigurer og masker og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, planteornamentik borter, andre borter, arkitektur, strøornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad, menneske, dyr og væsen, vase og buket, blomst (naturalistisk og stilistisk) og musetrappe.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. I dag står kun dele af den meget omfattende udsmykning af skibets vægge og hvælv fremme. Der er afdækket mindre partier i skibets hvælv, der viser, at stjernehvælvet har haft samme udsmykning som dette fags nordvæg, der blev afdækket i 1922-23. De gammeltestamentlige motiver på denne væg er sjældne, og sammensætningen af de tre profeters historier er enestående i Danmark.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. De ikke restaurerede dele af udsmykningen i skibets 1. fag bør istandsættes. Der kan observeres revnedannelser og afskalninger, hvorfor der formentlig er behov for sikring af maleriet. De partielt frilagte mindre partier i skibets 1. fags øst- og vestkappe bør kontrolleres og eventuelt restaureres. I maleriet i skibets 1. fags nordvæg er der en større revne langs en nyere reparation, som ligeledes bør kontrolleres.

Kirken

Grinderslev Kirke har romansk kor, skib og apsis opført i granitkvadre på dobbeltsokkel. Nederste sokkel har skrå kant mens den øverste er profileret. Det sengotiske tårn i vest er bygget af dels genanvendte granitkvadre og dels i munkesten. Også det sengotiske sakristi mod nord er i samme blandede materialer. Det nordvendte sideskib er udformet som to sammenbyggede kapeller. Denne del kan muligvis dateres til 1478. I apsis findes en halvkuppelhvælving, mens kor og skib bærer senere tilføjede stjernehvælv og ottedelte ribbehvælv, hvis datering formentlig er samtidige med opførelsen af sideskibet. Derimod er sideskibets egne to hvælvinger fra 1880'erne, men også i tidligere tid har denne bygningsdel formentlig været hvælvet. Tårnrummet har fladt loft. Sakristiet blev 1932 omdannet til ligkapel. Et våbenhus mod syd er først opført i nyere tid. Kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Skive Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links