Ornamental udsmykning på ribber og bue fra ældste udsmykning.

.

Ornamental udsmykning på ribber og bue fra ældste udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1480-1560 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Torumværkstedet (o. 1530-1560) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ribbekryds.
.

Kalkmalerierne i Oddense Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente, Jesu barndomshistorie, Jesu voksenliv, Kristi lidelse, død og opstandelse, Kain og Abels historie og skabelsen og syndefaldet. Malerierne viser Jakob den Ældre (Apostel), Johannes (Apostel), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Peter (Apostel), Simeon (Gammel mand i templet), Josef (Marias trolovede/mand), Herodes Antipas (Landsfyrste), Herodias (Dronning), Judas Iskariot (Apostel), Lazarus (Maria og Marthas bror), Maria (Marthas søster), Martha (Marias søster), Salome (Herodias' datter), Zakæus (Overtolder), Elisabeth (Johannes Døbers mor), Gabriel (Ærkeengel), Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Herodes den Store (Konge), Melchior (Konge), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Abel (Fårehyrde), Kain (Agerdyrker), Set (Adams søn), Bileam (Profet), Gud (Vor Herre), Mikael (Ærkeengel), Johannes (Evangelist), Lukas (Evangelist), Matthæus (Evangelist), Markus (Evangelist), indskrifter, djævle, Helligånden, engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter, topornamenter, geometriske borter, rankeslyngornamenter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad, sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkelslag og bueslag, passerroset og bånd.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Opmalet og nymalet udsmykning fra 1878, der dækker over to dekorationer. Den ældste en murermesterbemaling på ribber og langs buer, den yngste i stjernehvælvenes mange kapper. Sidstnævnte udsmykning har været en detaljerig og spændende udsmykning fra tiden omkring eller lige efter reformationen.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne er tilsmudsede med en klar tendens til en kraftigere tilsmudsning, hvor underlaget er middelalderligt. Hvor maleri er udført på ny pudsbund, forekommer tilsmudsning at være mindre, men det kan være et optisk fænomen. Der er flere steder partielle fugt- og saltskader. I visse partier aktive med tab af farvelag tilfølge. Værst er situationen i vestfaget. Der ses ligeledes enkelte lidt større revnedannelser. Endelig skæmmes udmalingen generelt af de reparationer, der er udført i ren mørtel uden efterfølgende overfladebehandling. Disse reparationer er udført i nyere tid.

Kirken

Oddense Kirke har romansk kor og skib i granitkvadre på sokkel. Murværket er stærkt omsat. Skibet har senmiddelalderlige stjernehvælv. Det sengotiske vesttårn er opført i munkesten over genanvendte granitkvadre. Det oprindelige hvælv i tårnrummet er ommuret 1871. På skibets sydside er et sengotisk våbenhus i munkesten. Kirken havde tidligere et middelalderligt sakristi på korets nordside.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Skive Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links