Gud skaber elementerne og himmellegemerne.
.

Østre flig. Helvedesgabet.

.

Gjerrild Kirke

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1500-1520 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Brarupværkstedet (o. 1500-1520).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Gjerrild Kirke forestiller scener fra det gamle testamente, skabelsen og syndefaldet, moraliteter, fabler og talemåder indskrifter og dagligliv. Malerierne viser Gud (Vor Herre), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Lilith (Adams første hustru), Kain (Agerdyrker), Abel, engle, fabelvæsener og fantasivæsener, dyr, djævle, bomærker og våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, strøornamenter, andre ornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, passerroset, ranke og blad og stjerne.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Udsmykningen indeholder både mange og vigtige scener fra skabelseshistorien og syndefaldet samt Adam og Evas jordeliv. Specielt bør englenes fald fremhæves. Dernæst er Smørkærningsscenen og de flankerende scener særdeles vigtige. Kvinden, der får revet hovedet af og sjælen taget af djævle, er enestående i Danmark. De sidst afdækkede malerier på tårnets nordvæg er meget vigtige ved deres sammensætning, Lykkehjulet kombineret med djævlenes kamp mod en engel med draget sværd om en sjæl.

Malerierne i både skib og tårn er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Hvælvudsmykningerne i skibets to hvælvfag er bevaret i varierende grad, hvor det vestligste fag står svagest. Hvælvenes malerier er retoucheret i større omfang. Maleriet på tårnets nordvæg er ikke fuldt bevaret, men fremstår med farverne fra tidspunktet for maleriets fremdragelse.

Kirken

Gjerrild Kirke er fuldkommen hvidkalket med kor og skib fra romansk tid. Tårn i vest, et våbenhus af munkesten i syd samt et nordvendt kapel er alle sengotiske tilbygninger. Kor og skib er opført i kridtstenskvadre på dobbelt skråkantsokkel. Disse var oprindeligt fladloftede, men har i den sengotiske periode fået indbygget et fag krydshvælv i koret samt to i skibet. Tårnets nederste parti består af genanvendte kridtkvadre, mens dets øvre del er i munkesten. Det har krydshvælv foruden et trappehus mod sydvest. Kapellet er også med krydshvælv og primært i munkesten.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Norddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links