Nordvæg mod vest. Kristus i Getsemane have og Kristus for Pilatus. Nedtagelsen fra korset, Pieta og gravlæggelse.

.

Kristus på korset.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib og våbenhus. Malerierne er dateret til 1490-1540 (1475-1550 Sengotik og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Øster Alling Kirke forestiller scener fra det nye testamente og Kristi lidelse, død og opstandelse. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Josef af Arimatæa (Rigmand, Kristi gravlæggelse), Maria (Jesu moder), Nikodemus (Farisær), Pilatus (Statholder), dyr, vrængefigurer og masker, og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne frugt og bær, ranke og blad, bånd, blomst (naturalistisk og stilistisk), menneske, dyr og væsen og stjerne.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Smukt bevarede malerier fra reformationstiden.

Malerierne er generelt set i en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Øster Alling Kirke har romansk kor, skib og vesttårn opført i rå kampesten med hjørnekvadre. Tårnet, der er samtidigt med kor og skib eller tilføjet kort efter, er senere stærkt ombygget. I koret er sekundært indbygget et ottedelt hvælv, mens skib og tårnrum har fladt bjælkeloft. Det sengotiske våbenhus på skibets sydside er opført i rå kampesten og munkesten – gavlen er nu i bindingsværk.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Norddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links