Udsmykninger fra to forskellige perioder. Jens Iversen Langes våben, passeroset og flettekors fra ældste udsmykning.
.

Udsmykninger fra to forskellige perioder. Ornamentik på ribbe fra ældste udsmykning.

.

Stående engel med våbenskjold med Johannesørnen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i korpolygon, kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1450-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Voldbyværkstedet (o. 1510-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Voldby Kirke forestiller Johannes (Evangelist), Matthæus (Evangelist), Markus (Evangelist), Lukas (Evangelist), Maria (Jesu moder), våbenskjolde, indskrifter, engle, kampscener, fabelvæsener og fantasivæsener, dyr, dagligliv og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, rankeslyngornamenter, topornamenter, andre ornamenter, andre borter, planteornamentik borter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, ranke og blad, beslagværk og kartouche, cirkelslag og bueslag, cirkel, firkant, rombe og trekant, flettekors, passerroset, bånd, omvundet bånd, blomst (stilistisk), krabbeblad og omvundet stav.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Kirkens udsmykning er velbevaret og homogen og har scener som ikke findes andre steder i dansk kalkmaleri. Det er meget usædvanligt, at se engle som holder evangelistsymboler i våbenskjolde. Dernæst er malet en af de mest detaljerede skibsgengivelser i vore kirker. Sidst men ikke mindst er fantasivæsenerne i skibets andet hvælv enestående i udformning og sammensætning, parvis i kamp med hinanden. Beslægtede væsner kan dog ses i Råby og Dalbyneder kirker.

Bevaringstilstanden i alle hvælv er generelt set god. I det vestligste fag især i fligene ses lettere misfarvninger, som kan skyldes fugt.

Kirken

Skibet samt tårnunderdelen stammer fra romansk tid og er bygget i kridtstenskvadre med skråkantsokkel. Tårnets øvre del daterer sig til omkring 1500 og består primært af kampesten, som udvendigt er beklædt med munkesten. Det nuværende langhuskor med tresidet afslutning må være rejst omkring slutningen af 1300-tallet. Hele kirken fik krydshvælvinger i gotisk tid og skibets mure blev forhøjede i munkesten. Det sydvendte våbenhus i munkesten på kampestensfundament fra slutningen af 1400-tallet er senere end hvælvslagningen. Sakristi et nord for koret er omtrent jævnaldrende med våbenhuset. Kirken er helt hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Norddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links