Apsisvæg.

.
Apsisvæg mod nord. Siddende apostle to og to i samtale med hinanden.
.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis. Malerierne er dateret til 1250-1275 (1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Nørager Kirke forestiller apostle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter og draperier. De ornamentale detaljer viser motiverne palmette, cirkelslag og bueslag, mæander, ranke og blad og knækbånd.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Fragmenterne af en apsisudsmykning med siddende apostle, mæanderbort, forneden rester af draperi. Maleriet har velbevaret farvelag på de bevarede dele og er af god kunstnerisk kvalitet.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Maleriet på apsis vægge er skæmmet af eftermørknede reparationer, fortrinsvis mod nord. Endvidere ses et større angreb af lyserøde bakterier, hovedsageligt i den øverste del i et område med nyere reparationer. Pudsen har i områder mistet vedhæftning til underlag.

Kirken

Nørager Kirke har romansk apsis, kor og skib opført i granitkvadre på sokkel. Apsidens halvkuppelhvælv er ommuret, koret har to fag ribbeløse hvælv, og skibet har fladt bjælkeloft. Korbuen er ny. Mod vest er et gotisk tårn i kvadre og munkesten med fladt bjælkeloft i tårnrummet. Et senmiddelalderligt våbenhus på skibets sydside er opført i rå kampesten, og munkesten er senere forhøjet.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Norddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links