David og Batseba fra yngste udsmykning.
.
Ornamental udsmykning på ribber fra ældste udsmykning.
.
Ornamental udsmykning på ribber og bue fra ældste udsmykning.
.

Fakta

Malerierne er placeret i korpolygon, kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1520-1550 (1475-1550 Sengotik og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Glesborg Kirke forestiller nye og gamle testamente, Jesu voksenliv, dagligliv, dommedag, skabelsen og syndefaldet og Jesu barndomshistorie. Malerierne viser Djævelen (Satan), Kristus/Jesus (Guds søn), Batseba (Dronning), David (Jødisk konge), Maria Salome (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Johannes (Apostel), Johannes Døber (Kristi forløber), Maria (Jesu moder), Peter (Apostel), Abraham (Patriark), Elias (Profet), Isak (Patriark), Gabriel (Ærkeengel), Gud, Adam (Det første menneske), Gud (Vor Herre), Holofernes (Hærfører), Judit (Enke), Josef (Marias trolovede/mand), Salomon (Jødisk konge, prophet), Samson (Jødisk helt), indskrifter, djævle, våbenskjolde, dyr, engle, fabelvæsener og fantasivæsener, bomærker, vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, strøornamenter, topornamenter, planteornamentik borter, rankeslyngornamenter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk og naturalistisk), cirkelslag og bueslag, cirkel, firkant, rombe og trekant, frugt og bær, ranke og blad, bånd, træ og busk og stjerne.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. To udsmykninger over hinanden. Den ældste en murermesterbemaling på ribberne samt våbenskjolde, den yngste med genanvendelse af ribbeudsmykningens linjeføring, hvilket specielt kan ses i de vestlige hvælv, samt de figurative scener i kapperne og på væggene. Udsmykningen har bevaret særdeles mange scener, hvis billedprogram afspejler ændringer i ikonografien i den første generation efter reformationen.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne på hvælv og vægge i kor og skib er tilsmudsede i større grad. Især i skibets vestligste fag ses aktive saltskader. Derudover forekommer fugtskjolder samt misfarvninger af ældre reparationer og retoucheringer. Der er opstillet lysglobe i tårnrum. Der skal gøres opmærksom på, at tilsodning fra brug af levende lys på længere sigt kan være skadeligt for kalkmaleriers bevaring.

Kirken

Glesborg Kirke er et langhus, hvis vestligste del udgøres af et romansk skib opført i granitkvadre på sokkel. I sengotisk tid er det oprindelige kor erstattet af et langhuskor med tresidet afslutning opført i genanvendte kvadre, og samtidig har hele langhuset fået hvælv. Ligeledes sengotisk er vesttårnet i munkesten. Våbenhuset på skibets nordside er vistnok også sengotisk, men kan være noget yngre.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Norddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links