.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1609-1609 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Ålsø Kirke forestiller indskrifter, våbenskjolde, engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne beslagværk og kartouche.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er bevaret en kalkmalet indskriftstavle, der fortæller om det arbejde på kirken og inventar, som blev skænket af Thomas Fasti og hans enke Christence Bryske 1595-1609.

Kalkmaleriet i skibets 1. fags østkappe er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Ålsø Kirke består af et langhus med kor og skib i ét, våbenhus og gravkapel mod syd samt et ligkapel mod nord er opført i senmiddelalderen. Af den oprindelige romanske kirke i rå granit er kun vestgavlen og en del af sidemurene tilbage. Tårnet i vest er ligeledes fra senmiddelalderen. Kor og skib blev overhvælvet i 1596, mens tårnrummets hvælv blev opført i 1601. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Norddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links