Ornamental udsmykning på ribber og langs med bue. Vaser, fransk lilje og bomærke i kappen fra ældste udsmykning.
.
Ribbekryds.
.

Bordscene, muligvis den sidste Nadver.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Hyllestedværkstedet (o. 1475-1500), Brarupværkstedet (o. 1500-1520) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Hyllested Kirke forestiller scener fra det nye testamente, skabelsen og syndefaldet, Kristi lidelse, død og opstandelse, Kain og Abels historie, dagligliv og dommedag. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Djævelen (Satan), Gud (Vor Herre), Lazarus (Tigger), Laurentius (Helgen, ærkediakon), Lukas (Evangelist), Johannes (Evangelist), Jakob den Ældre (Apostel), Johannes (Apostel), Josef af Arimatæa (Rigmand, Kristi gravlæggelse), Maria (Jesu moder), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Maria Salome (Medlem af Den Hellige Familie), Peter (Apostel), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Lilith (Adams første hustru), Abel (Fårehyrde), Kain (Agerdyrker), allegorier, Mikael (Ærkeengel), Katherina af Alexandria (Helgeninde), Johannes Døber (Kristi forløber), bomærker, engle, djævle, dyr, indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, strøornamenter og topornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk og naturalistisk), cirkelslag og bueslag, vase og buket, stjerne, bånd, passerroset og cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I koret er der tre udmalinger, mens der kun er to udsmykninger over hinanden i skibets hvælv. Den ældste er rent dekorativ, men har et bomærke i korets østligste hvælv, mens den midterste i korets hvælv har figurative scener. Brarupværkstedet, som i Jylland også har udsmykket Gjerrild Kirke, har tilføjet ornamentale detaljer i koret. I skibets hvælv har Brarupværkstedet malet en meget rig udsmykning med mange scener fra Skabelsen og en meget detaljeret Dommedag samt flere sjældne scener fra dagliglivet.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne i korhvælv, på korvægge, i korbue samt i skibets hvælv er generelt i en meget tilfredsstillende bevaringstilstand. Dog ses der i maleriet på korets nordvæg store, gule skjolder og løbere, som kan skyldes anvendelse af konserveringsmiddel eller tætningsmateriale under arbejde over hvælv. Materialet bør undersøges og eventuelt fjernes fra overfladen. I korets sydkappe samt i skibets 2. fags østkappe er der tilsyneladende en begrænset nedbrydning som følge af salttransporter. Det bør undersøges, om skaderne er aktive.

Kirken

Hyllested Kirke har romansk kor og skib opført i marksten med hjørnekvadre. Korbuen er senere udvidet, og i senmiddelalderen er kor og skib overhvælvet. Fra samme periode er vesttårnet opført i rå granit blandet med tegl og har samtidigt hvælv i tårnrummet. Ligeledes senmiddelalderligt er våbenhuset på skibets sydside.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Syddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links