Kong Ezekias, der gør oprør mod assyrerkongen Sankerib.
.
Vinduets top. Medaljon med engel, som giver skriftbånd til to apostle.
.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1225-1511 (1175-1275 Senromansk og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Lyngåværkstedet (o. 1480-1515) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Hornslet Kirke forestiller kampscener og scener fra det gamle testamente. Malerierne viser Helligånden, Esajas (Profet), Ezekiel (Profet), Sankerib (Assyrisk konge), Rabsjake (Assyrisk storvesir), Eljakim (Paladsøverste i Jerusalem), Sjebna (Skriver i Jesusalem), dyr, indskrifter, apostle og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, arkitektur, draperier og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne palmette, blomst (stilistisk), cirkelslag og bueslag, musetrappe og træ og busk.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. En særdeles vigtig udsmykning med et svært tolkbart motiv. Formentlig er det en gengivelse fra Det gamle Testamente, Esajas, kap. 36-38. Herunder en meget livagtig kamp og rytterscene.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne på skibets 2. fags nordvæg er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Der forekommer mindre områder, hvor sekundære kalklag er efterladt på overfladen. Maleriet i skibets 4. fags nordkappe er kraftigt tilsmudset, og der forekommer større revnedannelser.

Kirken

Den midterste del af langhuset udgør skibet fra en romansk kampestenskirke. I det sene 1400-tal fik skibet en vestforlængelse i munkesten samt fire fag krydshvælv. Våbenhuset i syd er omtrent jævnaldrende hermed. Det er bygget i munkesten og er senere forhøjet. I anden halvdel af 1500-tallet fik skibet en østforlængelse i munkesten med to hvælvfag og tresidet korafslutning. Et sydvendt gravkapel samt vesttårnet er ikke længe efter også opført i munkesten. En del sokkelsten i form af skråkantede og profilerede granitkvadre er genbrugt i den nedre del af kapelmurene. Hele kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Syddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links