Nordvæggens vestre del. Apostlene Mathias, Jakob d. æ. og Peter.
.

Fakta

Malerierne er placeret på hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1475-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Voldbyværkstedet (o. 1510-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Nødager Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Kristi lidelse, død og opstandelse, Judas Iskariot (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Malkus (Tjener), Maria (Jesu moder), Peter (Apostel), indskrifter, Andreas (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel), Johannes (Apostel), Matthias (Apostel) og Thomas (Apostel). Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk og naturalistisk), cirkelslag og bueslag, ranke og blad og bånd.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Elegant og rutineret udført dekoration på tårnets nordvæg af høj kunstnerisk kvalitet. Apostlene har alle tydelige attributter. Derudover er indskrifterne, der fortæller om samtidens fromhedsliv, forholdsvis velbevarede.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmaleriet på skibets nordvæg bør af æstetiske grunde istandsættes, og det bør undersøges, om der er behov for sikring af kalk- og farvelag. Kalkmaleriet på tårnrummets nordvæg er noget skæmmet af misfarvninger. Maleriets bevaringsforhold bør undersøges.

Kirken

Nødager Kirke er et langhus, hvis kerne udgøres af et romansk skib i kridtkvadre. Endnu i romansk tid (muligvis slutningen af 1100-tallet) har kirken fået vesttårn opført i granitkvadre på sokkel. I senmiddelalderen blev det oprindelige kor erstattet af et langhuskor, hvis indre har en muret, middelalderlig prædikestol med trappe i murlivet. Kor, skib og tårn har senmiddelalderlige ottedelte hvælv. Fra senmiddelalderen stammer også våbenhuset mod syd, der er opført i genanvendte granitkvadre og munkesten.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Syddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links