Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1175-1500 (1475-1550 Sengotik og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Bomærke på skjoldbue.
.

Kalkmalerierne i Mørke Kirke forestiller bomærker, moraliteter, fabler og talemåder, dyr, fabelvæsener og fantasivæsener. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, geometriske borter, imitationer og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne stjerne, cirkel, firkant, rombe og trekant, bånd, blomst (stilistisk og naturalistisk), cirkelslag og bueslag.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er bevaret rester efter to udsmykninger. En romansk over korets nordvindue og enkelte, allegoriske dyrescener samt rester af ornamentik i korets og skibets hvælv.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne på korets nordvæg samt i skibets to kapper er ikke restaurerede. I fragmentet på korets nordvæg forekommer en del revner samt kalkstænk på overfladen. I maleriet i 2. fags østkappe forekommer mange revnedannelser, fortrinsvis svindrevner.

Kirken

Dyreallegori med ræven og hanen.

.

Mørke Kirke består af romansk kor og skib opført af store granitkvadre på skåkantssokkel. I gotisk tid er opført tårn i vest og våbenhus mod syd, begge i munkesten. Kirken er overhvælvet i sengotisk tid, og samtidig har korbuen fået sin spidsbuede udformning. Kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Syddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links