Draperi under geometrisk bort.
.
Gammeltestamentlige profeter og Johannes Døber i blomsterkalke.
.

Fakta

Malerierne er placeret i korpolygon, kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1290-1582 (1550-1630 Renæssance og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Tøstrup Kirke forestiller scener fra det gamle testamente og Kristi lidelse, død og opstandelse. Malerierne viser David (Jødisk konge), Esajas (Profet), Johannes Døber (Kristi forløber), Daniel (Profet), Ezekiel (Profet), Mika (Profet), Jeremias (Profet), Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Peter (Apostel), Hoseas (Profet), Joel (Profet), Habakkuk (Profet), Zakarias (Profet), Andreas (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel), Filip (Apostel), Thomas (Apostel), Bartholomæus (Apostel), Judas Thaddæus (Apostel) og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter, rankeslyngornamenter, draperier og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk og naturalistisk), cirkelslag og bueslag, frugt og bær, ranke og blad, omvundet stav, knækbånd og sparre.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Helstøbt renæssanceudsmykning med profeter i blomsterbægre flankeret af tavler med indskrifter på latin i kapperne. På ribber og buer er malet meget varierede ornamentik.

Malerierne i kor og skib er i en meget tilfredsstillende bevaringstilstand. I vestfaget er der dog tegn på fugtskjolder mod syd og vest, som bør holdes under observation.

Kirken

Tøstrup Kirke er et langhus, hvis vestlige del udgøres af et romansk skib opført i granitkvadre på sokkel. O. 1500 er det oprindelige kor erstattet af det nuværende langhuskor med tresidet afslutning, som er opført i kvadre fra det tidligere kor samt munkesten. Samtidig er hele langhuset overhvælvet. Ligeledes fra sengotisk tid stammer vesttårnet, som er opført i genanvendte kvadre samt munkesten og har samtidigt hvælv i tårnrummet. Våbenhuset på skibets sydside er også sengotisk og helt i munkesten. I slutningen af 1700-tallet har hele langhuset fået en gesims i mursten.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Syddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links