Ornamental udsmykning på og langs ribber og langs bue.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1482-1490 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Søftenværkstedet (o. 1460 – 1490).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Søby Kirke forestiller våbenskjolde og bomærker. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, andre borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, beslagværk og kartouche, blomst (stilistisk), cirkelslag og bueslag og tovsnoninger.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Enkel ornamental udsmykning i korets hvælv, malet af samme værksted, ligesom flere kirker på Århus egnen. Ikke mindst den nærliggende Skader Kirke.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. I malerierne i korets øst-, syd og nordkappe forekommer revnedannelser i form af sætningsrevner. I østkappen tillige enkelte revner i lejefuger. Endvidere forekommer mikrobielle angreb i østkappen og nordkappen.

Kirken

Søby Kirkes kor og skib er formentlig tidligt i 1200-tallet opført i granitkvadre på skråkantsokkel. Indermurene er i kampesten iblandet jernal og frådsten. Den romanske korbue i granitkvadre er bevaret. Koret fik i sen middelalder krydshvælv, mens skibet har træloft. Det senmiddelalderlige vesttårn er opført i munkesten, forneden iblandet genanvendte granitkvadre. Tårnet, der har samtidigt krydshvælv, har fungeret som våbenhus siden 1867, hvor et sydvendt våbenhus blev sløjfet. Kirken, hvis ydre i 1866 blev næsten helt omsat, står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Syddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links