Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1460-1525 (1375-1475 Gotik og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Søftenværkstedet (o. 1460 – 1490) og Voldbyværkstedet (o. 1510-1525).

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på og langs ribber samt våbenskjold og fransk lilje i kappen.
.

Opstandelsen.

.

Kalkmalerierne i Vistoft Kirke forestiller scener fra det nye testamente, våbenskjolde, bomærker, fabelvæsener og fantasivæsener, Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Kristus/Jesus (Guds søn) og Maria Magdalene (Jesu ledsager). Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, strøornamenter, rankeslyngornamenter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk), cirkelslag og bueslag, ranke og blad, krabbeblad, omvundet bånd og omvundet stav.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er bevaret to udsmykninger. Den ældste pryder korets hvælv og er malet i sidste del af Jens Iversen Langes bispetid. Af den yngste udsmykning er kun bevaret større fragmenter på triumfvæggen og skibets nordvæg, der viser, at udsmykningen sandsynligvis har været på alle skibets vægge. Kun to og en halv scene er bevaret fra Kristi lidelseshistorie.

Kalkmalerierne er generelt set i en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Det romansk kor og skib er bygget i rå og kløvede kampesten med detaljer af kvaderhugget granit. Korbuen er ændret i sengotisk tid – muligvis samtidigt med at koret fik en krydshvælving. Tilbygninger i munkesten fra sengotisk tid omfatter vestforlængelsen med styltetårn samt det sydvendte våbenhus. Ikke mindst dele af tilbygningerne er dog præget af senere istandsættelser. Skibet samt vestforlængelsen har flade lofter. Kirken er helt hvidkalket bortset fra hjørnekvadrene og enkelte andre detaljer, der står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Syddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links