Sankt Jørgen på sin stridshest.
.

Byen med kongen og dronningen, der er vidne til dragekampen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1490-1500 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Feldballe Kirke forestiller fabelvæsener og fantasivæsener, dyr og Jørgen (Helgen, ridder). Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk) og ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Maleriet af Sankt Jørgens kamp mod dragen har mange detaljer, der beskriver samtidens byer og rideudstyr.

Maleriet på korets nordvæg er i en bevaringsmæssig tilfredstillende tilstand. Motivet har været genstand for gentagne restaureringer og er retoucheret i omfattende grad.

Kirken

Feldballe Kirke består af kor, skib, et tårn mod vest og et våbenhus mod syd. Ældst er kor og skib, der stammer fra begyndelsen af 1200-tallet og er opført i munkesten på en profileret sokkel af granit. Det senmiddelalderlige tårn, som også er opført af munkesten, var oprindeligt et såkaldt styltetårn, men åbningen i vestsiden blev tilmuret 1741. Det ligeledes senmiddeladerlige våbenhus af munkesten mod syd har to etager. Under hele kirken er der hvælvede gravkamre. Både kor og skib har flade lofter. Kirken står helt hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Syddjurs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links